Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Test-1

Hac İbadeti Test-1
Kazanım 7.2.1.

1. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
a) İhrama girmek
b) Tavaf etmek
c) Şeytan taşlamak
d) Vakfe yapmak2. Hac ve umre ibadetini yerine getirirken başka zamanda yapılmasında sakınca olmayan bazı davranışların belli bir süre için yasak olmasına ne ad verilir?
a) İhram
b) Tavaf
c) Sa'y
d) Vakfe3. Hac ibadetinde dünyanın her yerinden insanlar, renk ve ırk ayrımı olmaksızın bir araya gelirler ve birbirleriyle tanışıp kaynaşırlar. Böylece dinimizin “Bütün insanlar kardeştir.” prensibi gerçekleşir.
Yukarıdaki bilgiler haccın hangi özelliği ile ilgilidir?
a) Hac ibadetinin iradeyi kuvvetlendirmesi
b) Hac ibadetinin Müslümanlar arasında birlikteliği arttırması
c) Hac ibadetinin Allah'a olan bağlılığı arttırması
d) Hac ibadetinin Resulullah sevgisini arttırması4.
I- Umre, hac zamanı dışında her zaman yapılabilir.
II- Umre, yıl içinde birden fazla yapılabilir.
III- Umre yapmak sünnettir.
IV- Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban ibadeti yapılır.
Umre ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV5. "Haccın farzlarındandır. Arefe günü ikindi vaktinden bayram sabahına kadar bir süre Arafat'ta bulunmak suretiyle yapılır."
Yukarıda bahsedilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sa'y
b) Tavaf
c) Vakfe
d) Kurban6. İhrama girip tavaf ve sa'y yaptıktan sonra ihramdan çıkan bir kişi aşağıdaki ibadetlerden hangisini yapmıştır?
a) Umre
b) Hac
c) Vakfe
d) Namaz7.
» Hicri aylardan Zilhicce ayında yapılır.
» Hem mal hem de beden ile yapılır.
» İslam'ın şartlarından biridir.
» Mekke'de Arafat ve Kabe ziyaret edilir.
Yukarıda bilgi verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Zekat
b) Sadaka
c) Hac
d) Oruç8. Aşağıdakilerden hangisi haccın yapılış amaçlarından değildir?
a) Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen Müslümanlarla tanışıp kaynaşmak
b) Allah'ın rızasını kazanmak
c) Sevap kazanmak
d) Nefsi terbiye ederek açların halinden anlamak9. Aşağıdakilerden hangisi ihram yasaklarından değildir?
a) Hayvanlara zarar vermek
b) Ziyaret ve tavaf
c) Bitkileri koparmak
d) Tıraş olmak10. Hac ibadeti ile ilgili aşağıda yer alan mekan-ibadet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Mikat → İhrama girme
b) Arafat → Vakfe
c) Mina → Tavaf
d) Safa ve Merve → Sa'y


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı