Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Test-1

HAC TEST-1

1. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
a) İhrama girmek
b) Tavaf etmek
c) Şeytan taşlamak
d) Vakfe yapmak


2. Hac ve umre ibadetini yerine getirirken başka zamanda yapılmasında sakınca olmayan bazı davranışların belli bir süre için yasak olmasına ne ad verilir?
a) İhram
b) Tavaf
c) Sa'y
d) Vakfe


3. "Hac ibadetinde dünyanın her yerinden insanlar, renk ve ırk ayrımı olmaksızın bir araya gelirler ve birbirleriyle tanışıp kaynaşırlar. Böylece dinimizin 'Bütün insanlar kardeştir.' prensibi gerçekleşir."
Yukarıdaki bilgiler haccın hangi özelliği ile ilgilidir?
a) Hac ibadetinin iradeyi kuvvetlendirmesi
b) Hac ibadetinin Müslümanlar arasında birlikteliği arttırması
c) Hac ibadetinin Allah'a olan bağlılığı arttırması
d) Hac ibadetinin Resulullah sevgisini arttırması


4.
I- Umre, hac zamanı dışında her zaman yapılabilir
II- Umre, yıl içinde birden fazla yapılabilir
III- Umre yapmak sünnettir
IV- Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban ibadeti yapılır
Umre ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


5. "Haccın farzlarındandır. Arefe günü ikindi vaktinden bayram sabahına kadar bir süre Arafat'ta bulunmak suretiyle yapılır."
Yukarıda bahsedilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sa'y
b) Tavaf
c) Vakfe
d) Kurban
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI