Din Kültürü 7. Sınıf 2. Ünite Hac ve Kurban Özet

Konu anlatımı, ders notları, özet bilgiler.

Hac İbadeti

Hac, şartları tutan Müslümanların yılın belirli günlerinde (hicrî aylardan zilhicce ayında)dinimizce önemli kabul edilen Kabe, Arafat ve çevresindeki yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmesidir. Hac, hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Farz bir ibadet olup hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.


Hac Kimlere Farzdır?

» Müslüman olanlara

» Akıl sahibi olanlara

» Ergenlik çağına girmiş olanlara

» Ekonomik durumu iyi ve yeterli olanlara
www.huseyinarasli.com
» Sağlığı hac için elverişli olanlara

» Özgür olanlara

» Bulaşıcı hastalık, terör veya savaş gibi yol güvenliğini tehlikeye düşürecek bir durumla karşı karşıya olmayanlara


Haccın Farzları › İhram, tavaf, vakfe.


Haccın Yapılışı:

» Mikat sınırında yıkanılır, abdest alınır ve ihrama girilir.

» Hacerül Esved'den başlayarak tavaf (kudüm tavafı) yapılır.

» Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y yapılır.

» Kurban bayramı arefesinde öğleden sonra Arafat'ta vakfe yapılır.

» Aynı gün güneş batınca Müzdelife'ye gidilir. Burada akşam ve yatsı namazları birleştirilir ve bayram sabahına kadar Müzdelife vakfesi yapılır.

» Bayramın birinci günü Mina'da şeytan taşlanır, ardından kurban kesilir.

» Sonra tıraş olunarak ihramdan çıkılır.

» Daha sonra farz olan ziyaret tavafı yapılır.

» Hac görevini böylece yerine getirenler Mekke'den ayrılmadan önce son kez Kâbe'yi tavaf ederler. Buna "veda tavafı" denir.


Umre İbadeti
www.huseyinarasli.com
Hac ibadetinde olduğu gibi Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde yer alan kutsal mekanları ziyaret etmek şeklinde yerine getirilen ibadete umre adı verilir. Umre ibadeti sünnettir. Umre, insanın günahlarının affedilmesine sebeptir. Umrede ihrama girilir, tavaf ve sa'y yapılır.

Hac ve Umre Arasındaki Farklar:

1- Hac farz, umre sünnettir.

2- Hac belirli zamanlarda yapılır, umre ise hac zamanı dışında her zaman yapılabilir.

3- Bir yıl içinde ancak bir kez hac yapılabilir, umre ise birden çok yapılabilir.

4- Umrede sadece ihram girilerek Kabe tavaf edilir ve sa'y yapılır.

5- Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur.


Kurban İbadeti

Kurban: Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını kazanmak amacıyla belirli bir zamanda (Zilhicce ayında) uygun özellikleri taşıyan bir hayvanı kesmek demektir. Kurban kesmek Müslüman, akıllı, ergenlik çağına girmiş, özgür, yolcu olmayan ve zekat verebilecek seviyede zengin olan Müslümanlara vaciptir. Kurban, hicri aylardan zilhicce ayı içerisinde yer alan Kurban Bayramı'nın 1, 2 ve 3. günlerinde kesilir.

Kurbanlık Hayvanlar:
www.huseyinarasli.com
» Koyun ve Keçi: 1 kişi adına kurban edilir. En az 1 yaşını doldurmuş olmalıdır.

» Sığır ve Manda: 1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban edilir. En az 2 yaşını doldurmuş olmalıdır.

» Deve: 1-7 kişi arasında ortaklaşa kurban edilir. En az 5 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Kurban Etinin Paylaştırılması: Kurban etini üçe ayırmak sünnettir.

» Bir bölümü yoksullara sadaka olarak verilir.

» Bir bölümü misafir ve akrabaya ikram edilir.

» Bir bölümü de ev halkı için ayrılır.

İsteyen kişi kurban etinin tamamını bağışlayabilir. Eğer kesen kişi ihtiyaç sahibi ise tamamını ev halkına da ayırabilir.

Kurban Çeşitleri:

» Vacib Kurban: Kurban bayramında kesilen kurban.

» Adak Kurbanı: Bir isteğimizin olması halinde kesilmek üzere Allah'a adanan kurban. Kesen kişi ve bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu yakınları adak kurbanından yiyemez.

» Akika Kurbanı: Çocuk sahibi olan anne-babanın yeni doğan bebekleri için Allah'a şükretmek amacıyla kestikleri kurban. Bu kurbanın etinden kesen kişi ve yakınları yiyebilir.

» Şükür kurbanı: İnsanların müjdeli bir haber veya yeni bir eşya aldıklarında Allah'a şükür amacıyla kestikleri kurban. Bu kurbanın etinden kesen kişi ve yakınları yiyebilir.


Hz. İsmail (a.s.)

• Hz. İsmail (a.s.), Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu olup Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biridir. Annesinin adı Hacer'dir. Annesi ile birlikte Mekke'de yaşamıştır.

• Hz. İsmail daha küçük bir çocukken babası onu ve annesini Allah'ın emrine uyarak Şam'dan Mekke'ye getirdi.

• Mekke'de yaşamaya başlayan Hz. Hacer ve oğlu Hz. İsmail bir süre sonra susuzluk çekmeye başladılar.

• Hz. Hacer, Safa ile Merve tepeleri arasında koşup su aradı ve Allah'a dua etti. Allah onlara Zemzem suyunu verdi.

• Zemzem suyu nedeniyle zamanla Mekke insanların uğradığı ve yerleştiği bir yer olmaya başladı.
www.huseyinarasli.com
• Hz. İbrahim zaman zaman oğlunu ve eşini ziyaret etmek için Mekke’ye gelir onlarla ilgilenip vakit geçirirdi.

• Bu ziyaretler esnasında Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve Hz. Hacer çeşitli imtihanlar ile imtihan edildiler.

• Onlar bu imtihanlar vesilesiyle Allah'a olan sevgi ve bağlılıklarını kanıtladılar. Böylece Allah onlara büyük nimetler bahşetti.

• Aradan yıllar geçti. Hz. İsmail büyüdü ve sözüne sadık, sabırlı, iyi bir insan oldu.

• Hz. İbrahim (a.s.) bir gün oğlunu ziyarete geldi. Baba oğul Allah'ın emri üzere Kâbe'yi inşa ettiler.

• Kâbe bundan sonra tevhid inancının merkezi oldu.

• Zamanla Mekke şehri büyüdü ve Hz. İsmail'in nesli çoğaldı.

• Peygamber Efendimiz de Hz. İsmail'in soyundan gelmiştir.

• Hz. İsmail, babası Hz. İbrahim’in vefatından sonra Yemen’den gelip Mekke’ye yerleşmiş olan Cürhüm kabilesine peygamber olarak gönderildi. Kendisine başka kitap ve din verilmeyip babası İbrahim aleyhisselamın dinini insanlara tebliğ etti.

NOT: Bu okuduğunuz yayın, Hac ve Kurban ünitesinin kısa bir özetidir. Kavram ve kazanım odaklı daha ayrıntılı ders notları için buraya tıklayın.

7. Sınıf 2. Ünite Testleri
• 7. Sınıf 2. Ünite Test-1
• 7. Sınıf 2. Ünite Test-2
• 7. Sınıf 2. Ünite Test-3
• 7. Sınıf 2. Ünite Test-4
• 7. Sınıf 2. Ünite Test-5
• 7. Sınıf 2. Ünite Test-6