İletişim ve İletişimin Ögeleri

İletişim: Sahip olduğumuz bilgileri, duygularımızı ve düşüncelerimizi çeşitli yollarla başkalarına aktarmaya iletişim denir. İletişim, insanlık tarihi kadar eski olup zaman içerisinde sürekli gelişmiştir. İletişimin ortaya çıkış sebebi; insanların duygularını, düşüncelerini, bilgilerini, hayallerini başkalarıyla paylaşma ihtiyacıdır. Sosyal ortamda en etkili ve gelişmiş iletişim aracı olarak dil kullanılmıştır.


İLETİŞİMİN ÖGELERİ

Gönderici (Kaynak): İletişimi başlatan ögedir. Amacına uygun bir bilgiyi, isteği, düşünceyi alıcıya gönderir.

İleti (Mesaj): Göndericinin düşüncelerinin, isteklerinin, duygularının görsel veya işitsel hâle dönüşmüş şeklidir. İleti konuşma, yazı, hareket, resim vb. şekilde gönderilebilir.

Alıcı: Kodlanmış iletiyi alan, ona anlam verip kodu çözen iletişim ögesidir. İletişimin tam olarak gerçekleşebilmesi için alıcının göndericiye geri bildirimde bulunması gerekir.

Kanal: İletinin alıcıya ulaşmasında kullanılan yol ve araçtır. Işık, hava, ses vb. iletiyi alıcıya taşıyan kanaldır. İnsan duyu organlarıyla iletiyi alır ve anlamlandırır.

Geri Bildirim (Dönüt): Göndericinin iletisine alıcının verdiği karşılıktır. Gönderici, iletinin anlaşılıp anlaşılmadığını geri bildirim sayesinde öğrenir.

Kod (Şifre): İletinin özel bir tarzda düzenlenmiş hâlidir. İletişimin gerçekleşebilmesi için göndericinin ve alıcının aynı kodu bilmesi gerekir. Türkçe konuşan bir kişinin iletisinin alıcı tarafından anlaşılabilmesi için alcının da Türkçe bilmesi gerekir. Dil, iletiyi ulaştırmak için kullanılan en yaygın koddur. Kodlar bireyin yaşadığı kültürel çevreye bağlı olarak anlam kazanır.

Bağlam: İletişime katılan ögelerin birlikte oluşturduğu ortamdır. Bağlamsız bir iletişim düşünülemez.
Yukarıdaki resimde soslu makarna siparişi veren Aynur Hanım göndericidir. Aynur Hanım'ın yönelttiği "Soslu makarna istiyorum." ifadesi ileti, garson ise alıcıdır. Aynur Hanım'ın iletisi alıcıya ses dalgaları yoluyla ulaşmaktadır. Ses dalgaları kanal olarak kullanılmıştır. Garsonun soslu makarnayı hazır olduğunda getireceğini söylemesi geri bildirimdir. Burada kod Türkçedir. İletişimin gerçekleşmesinde rolü olan bütün ögelerin birlikte oluşturduğu ortam bağlamdır.