7. Sınıf Din Kültürü Testleri

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kazanım testleri. İndirdiğiniz test sayfalarının en altında yer alan karekodu, telefonunuzun barkod okuyucusuyla okutarak testin cevaplarına erişebilirsiniz. Testleri indirmek için alttaki bağlantıya tıklayın.

7. Sınıf Din Kültürü Kazanım Testleri İndir

Testlerin Cevapları

CEVAPLAR: Testlerin cevapları açılan sayfada yer almaktadır. Sevgili öğrenciler, bu testler MEB uzman kadrosu tarafından, 7. sınıf Din Kültürü kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Bilgilerinizi pekiştirmek için bu testleri mutlaka çözmeniz önerilir. Ayrıca EBA portalındaki dökümanları, videoları vb. içerikleri de inceleyiniz.


Bir Bilgi:

Mevlevîlik: Büyük Türk mutasavvıfı Mevlana Celaleddin Rumî'nin (öl.1273) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolüdür. Mevlana hazretleri 1207 yılında Belh şehrinde dünyaya geldi. Babası sultânu'l-ulema (alimler sultanı) Sultan Veled, annesi Mü'mine Hatun'dur. Mevlana küçük yaşlarda iken ailesi ile birlikte Anadolu'ya göç etti ve Konya şehrinde yaşamaya başladı. İlk tahsilini babasından aldı. Daha sonra Halep, Şam, Konya gibi zamanın önemli ilim merkezlerinde eğitim gördü. Zamanının bütün ilim dallarında kendini çok iyi yetiştirdi. Büyük medreselerde dersler okuttu, çok talebeler yetiştirdi. Görüşleriyle, düşünceleriyle ve eserleriyle geniş halk kitleleri üzerinde derin etkiler bıraktı. 66 yaşında Konya'da vefat etti. Mezarı Konya'dadır. Mevlana, insanların eğitimi üzerinde önemle dururdu. O, güzel ahlaklı insanlardan oluşmuş huzurlu bir toplumun eğitim sayesinde mümkün olacağını belirtmiştir. Mevlevilikte "sema" töreninin önemli bir yeri vardır.

Sema: Ney ve nısfiye gibi müzik aletleri eşliğinde elleri iki yana açıp dönerek yapılan zikir.