Kültürümüzde Hz. Muhammed (s.a.v.) Sevgisi

Hz. Muhammed (s.a.v.) sevgisi tarih boyunca dünyanın her yerine yayılarak devam etmiş, kitleleri etkisi altına almış, bu sevgiyi ifade eden şiirler, yazılar vb eserler kaleme alınmıştır. Türk milleti de İslam'ı kabul ettikten sonra Peygamberimize sevgi ve saygıyla bağlanmış, O'nun sevgisini gönüllerde yaşatmış, adını dillerden düşürmemiştir.
www.huseyinarasli.com

Bu Konuda Örnekler:

• Tasavvuf anlayışında Yunus Emre şiirlerinde Peygamber sevgisini işlemiştir.

     Canım kurban olsun senin yoluna
     Adı güzel kendi güzel Muhammed
     Gel şefaat eyle kemter kuluna
     Adı güzel kendi güzel Muhammed

• "Gül", kültürümüzde ve edebiyatımızda Hz. Muhammed'i (s.a.v.) temsil eder. Peygamberimizin yüzünün güzelliği güle benzetilmiştir. Bu sebeple güle REMZ-İ MUHAMMEDÎ (Muhammed'in sembolü) denir.

• Tasavvuf anlayışında Mevlana şiirlerinde Peygamber sevgisini işlemiştir.

     Bu canım var oldukça ben Kur'an'ın tutsağıyım
     Muhammed Mustafa'nın yolundaki toprağım
     Benden başkaca bir söz nakledenler olursa
     Hem onu söyleyenden, hem o sözden uzağım

• Hacı Bektaş Veli şiirlerinde Peygamber sevgisini vurgulamış ve halkın anlayacağı şekilde nefes adı verilen dizeleriyle bu sevgisini dile getirmiştir.

• Hoca Ahmed Yesevi hikmet adı verilen şiirlerinde Peygamber Efendimize olan muhabbetini en güzel şekilde dile getirmiştir. www.huseyinarasli.com

• Edebiyatımızda Peygamber Efendimize olan sevgi ve muhabbetten dolayı mevlit, hilye, miraciye, na'at gibi türler doğmuştur.

• 15. yy Divan şairlerinden Süleyman Çelebi, Peygamber Efendimizin doğumunu anlatan "mevlit" türünde bir eser yazmıştır. Bu mevlit, düğünlerde, mübarek gecelerde vb özel günlerde mevlidhanlar tarafından makamlı bir şekilde okunur.