Kültürümüzde Ehl-i Beyt Sevgisi

• Ehl-i Beyt kavramının anlamı "ev halkı"dır. Terim olarak ehl-i beyt, Peygamber Efendimizin ev halkı demektir.

• Ahzab suresinin 33. ayeti olan "... Ey ehl-i beyt! Allah sizden sadece çirkinlikleri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister." ayeti indirildiği zaman Hz. Muhammed (s.a.v.) hanımı Ümmü Seleme'nin evinde idi. Peygamberimiz orada bulunan damadı Hz. Ali, kızı Hz. Fatıma ve torunları Hasan ile Hüseyin'i abasının altına alarak şöyle dedi: "Allah'ım! Bunlar benim ehl-i beytimdir. Onları günahlarından temizle!"
www.huseyinarasli.com
• Bir başka rivayette ise Peygamberimizin hanımlarının da ehl-i beytten olduğu ifade edilmiştir.

• Kültürümüzde ehl-i beyt sevgisi çok önemli bir yer tutar.

• Alevi-Bektaşi geleneğinde Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in isimleri beş parmaktan oluşan el ile sembolleştirilmiş ve "Ali pençesi" adı verilerek levha yapılmıştır.

• Milletimiz çocuklarına Muhammed, Mehmet, Ali, Fatıma, Fatma, Hasan, Hüseyin isimlerini vererek ehl-i beyte olan sevgilerini göstermişlerdir.

• Kültürümüzde Hz. Ali'nin kılıcı olan "Zülfikar", adalet ve kahramanlığın simgesi olmuştur.
Ehl-i beyt sevgisi tarih boyunca milletimiz için birleştirici bir unsur olmuştur.

• Edebiyatımızda Hoca Ahmed Yesevi, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Şah İsmail Hatayi, Pir Sultan Abdal gibi şairler ve halk ozanları, eserlerinde ehl-i beyt sevgisini içten ve samimi bir şekilde dile getirmişlerdir.

"…Ey ehl-i beyt! Allah sizden sadece çirkinlikleri gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister." (Ahzab suresi, 33. ayet)

"Fatıma benden bir parçadır. Kim ona değer verirse bana değer vermiştir. Kim onu üzerse beni üzmüştür." Hadis-i şerif

"Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir." Hadis-i şerif