Kültürümüzde Peygamber ve Ehli Beyt Sevgisi

• Türk milleti kitleler halinde İslam dinini kabul ettikten sonra Peygamber Efendimize ve O'nun ehli beytine olan sevgi ve bağlılıklarını her alanda göstermişlerdir.

• Topkapı Sarayı'nda Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ait olan eşyalar büyük bir titizlikle muhafaza edilmiştir.
www.huseyinarasli.com
• Peygamberimizin soyundan gelenlere saygılı davranılmış, hatta Osmanlılar döneminde Hz. Muhammed'in soyundan gelen seyyid ve şerifler için soy defterleri tutulmuş ve bununla ilgili Nakibül Eşraf isimli bir kurum oluşturulmuştur. (Seyyid: Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'in soyundan gelenler. Şerif: Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hasan'ın soyundan gelenler.)

• Türkler Peygamber sevgisini, çocuklarına Muhammet, Ahmet, Mustafa, Mehmet isimlerini vererek göstermişlerdir.

• Askerlerimize de Mehmetçik denilmiştir.

• Türk edebiyatında Peygamber sevgisini anlatan yüzlerce naat yazılmış, Süleyman Çelebi de Mevlid-i Şerif'i yazmıştır.

• Kültürümüzde ehl-i beyt sevgisi de çocuklara en çok verilen Ayşe, Fatma, Hatice, Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynep isimleriyle kendini gösterir.

• Ayrıca Türk kültüründe Hz. Fatıma "anamız", Hz. Ali de "şah-ı merdan", yani yiğitlerin şahı olarak anılır.

• Ehl-i Beyt: Peygamber Efendimizin ev halkı anlamına gelir.

• Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgi, birçok sanat eserlerinde kendini göstermektedir. "Hat" ve "tezhib" bunun en güzel örnekleridir. Onun ismi en güzel hat yazılarıyla yazılıp camileri süslemiştir. Şemailini ve ahlakını anlatan "hilye-i şerif" sergileri düzenlenmiştir.

• Tasavvuf anlayışında Yunus Emre şiirlerinde Peygamber sevgisini işlemiştir.

     Canım kurban olsun senin yoluna
     Adı güzel kendi güzel Muhammed
     Gel şefaat eyle kemter kuluna
     Adı güzel kendi güzel Muhammed

• "Gül", kültürümüzde ve edebiyatımızda Hz. Muhammed'i (s.a.v.) temsil eder. Peygamberimizin yüzünün güzelliği güle benzetilmiştir. Bu sebeple güle REMZ-İ MUHAMMEDÎ (Muhammed'in sembolü) denir.

• Tasavvuf anlayışında Mevlana şiirlerinde Peygamber sevgisini işlemiştir.

     Bu canım var oldukça ben Kur'an'ın tutsağıyım
     Muhammed Mustafa'nın yolundaki toprağım
     Benden başkaca bir söz nakledenler olursa
     Hem onu söyleyenden, hem o sözden uzağım

• Hacı Bektaş Veli şiirlerinde Peygamber sevgisini vurgulamış ve halkın anlayacağı şekilde nefes adı verilen dizeleriyle bu sevgisini dile getirmiştir. Ayrıca "Makâlât" adlı eserinde Peygambere (s.a.v.) itaat etmeyenin gerçek imana ulaşmış olamayacağını söylemiştir.

• Hoca Ahmed Yesevi hikmet adı verilen şiirlerinde Peygamber Efendimize olan muhabbetini en güzel şekilde dile getirmiştir. www.huseyinarasli.com

• Edebiyatımızda Peygamber Efendimize olan sevgi ve muhabbetten dolayı mevlit, hilye, miraciye, na'at gibi türler doğmuştur.

• 15. yy Divan şairlerinden Süleyman Çelebi, Peygamber Efendimizin doğumunu anlatan "mevlit" türünde bir eser yazmıştır. Bu mevlit, düğünlerde, mübarek gecelerde vb özel günlerde mevlidhanlar tarafından makamlı bir şekilde okunur.

• Alevi-Bektaşi şairlerden Hatayi, şiirlerinde Hz. Peygamber’e olan derin sevgi ve saygısını "Canım Mustafa" ve "Ya Muhammed Mustafa" gibi ifadelerle dile getirmiş ve şiirlerinde Hz. Peygamber’i güle benzetmiştir.