Röportaj

Röportaj: Bir gazetecinin veya yazarın herhangi bir kişiyi, kurumu ya da kuruluşu ziyaret ederek orada kendi anlayışına göre araştırma ve gözlem yapması, bu araştırmasını belgeleyerek kaleme almasıdır. Bu tür gazeteciliğin gelişmesiyle ortaya çıkmıştır.


Röportajın Özellikleri:

» Yazar röportajını kendi yorumlarını katarak oluşturur.

» Açık ve yalın bir dille okura aktarır.

devamı »