Haber Yazısı

Haber Yazısı: Gazetelerde, dergilerde,internet sitelerinde, radyo ve televizyon kanallarında yer alan haber bültenlerinde halka duyurulmak üzere yazılan yazılara denir. Haber yazılarının kaynakları üçe ayrılır;

Resmi Haberler: Resmi kaynaklardan alınan haberlerdir.

Özel Haberler: Halkın içinden toplanan haberlerdir.

devamı »