İlahi Kitaplar

Dört Büyük İlahi Kitap:

Tevrat: Allah'ın Hz. Musa Peygambere ve O'nun aracılığıyla Yahudilere gönderdiği kutsal kitaptır. Tevratın dili İbranicedir. Tevratta Hz. Musa'nın ve geçmiş Peygamberlerin hayatı hakkında bilgiler, İsrailoğullarının başından geçenler ve çeşitli öğütler yer alır.

Zebur: Allah'ın Hz. Davud Peygambere gönderdiği kutsal kitaptır. Dili İbranicedir. İçinde daha çok dualar, ilahiler, hikmetli sözler vardır.

İncil: Allah'ın Hz. İsa Peygambere gönderdiği kutsal kitaptır. İncil'de Hz. İsa'nın hayatı hakkında bilgiler, ahlaki öğütler yer alır. Günümüzde İncil Matta, Markos, Luka, Yuhanna olmak üzere dört bölümdür.

Kur'an-ı Kerim: Allah'ın son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve O'nun aracılığıyla tüm insanlara gönderdiği son kutsal kitaptır. Kur'an evrenseldir ve dili Arapça'dır. 610 yılı Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. 114 sure ve yaklaşık 6666 ayetten oluşur. Kur'an'da iman, ibadet, ahlak, geçmiş peygamberlere ve toplumlara ait bilgiler, sosyal hayata ilişkin hükümler, insan, evren ve diğer varlıklar hakkında bilgiler yer alır. Kur'an Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline geçirilmiştir. Bu ilk Kur'an kitabına "mushaf" denir.


KUR'AN-I KERİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Ayet: Sözlük anlamı "işaret", "delil", "alamet" demektir. Terim olarak ise "Kur'an-ı Kerim'i oluşturan uzun veya kısa vahiy ifadeleri"ne denir.

» Ayetler "durak" adı verilen işaretlerle birbirinden ayrılırlar.

» Durak işaretlerinde ayetin numarası yazılıdır.

» Kur'an'da yaklaşık 6666 tane ayet vardır.

Sure: Kur'an'da ayetlerden oluşan bölümlere verilen isimdir.

» Kur'an'da 114 sure vardır

» Tevbe suresi hariç bütün sureler "besmele" ile başlar

» En uzun sure Bakara (286 ayet), en kısa sure Kevser (3 ayet) sureleridir.

» İlk sure "Fatiha", son sure "Nas" sureleridir.

» Mekke'de indirilmiş surelere "Mekkî sureler", Medine'de indirilmiş surelere ise "Medenî sureler" denir.

Cüz: Kur'an'ın her biri 20 sayfadan oluşan bölümlerine verilen isimdir. Kur'an'da 30 cüz vardır. Cüzler, Kur'an'ı okumak ve ezberlemek açısından bir kolaylıktır.Suhuflar:

» Hz. Adem (a.s.) 10 sayfa

» Hz. Şît (a.s.) 50 sayfa

» Hz. İdris (a.s.) 30 sayfa

» Hz. İbrahim (a.s.) 10 sayfa


Kur'an'ı Okuyup Anlamak: Allahü Teala Kur'an'ı; insanlara yol göstersin, doğruyu, iyiyi, güzeli öğretsin, rehber olsun diye göndermiştir. Bu yüzden insan Kur'an'ı okuyup anlayabilmelidir. Anlayamazsa onun rehberliğinden faydalanamaz. Kur'an'ı doğru bir şekilde anlayan insan, dinin özünü ve amaçlarını doğru kavramış olur, Allah'ın emirlerine uyar, yasaklarından kaçınır, iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar, çevresine ve kendine faydalı olur.

"Biz, andolsun ki öğüt almaları için bu Kur'an'da bunları türlü türlü açıkladık." (İsra suresi, 41. ayet)

"Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?" (Muhammed suresi, 24. ayet)


Kültürümüzde Kur'an'ın Yeri ve Önemi: Türkler İslam dinini kabul ettikten sonra toplumsal ve kültürel olarak önemli bir değişim yaşadılar. Kur'an-ı Kerim'in etkisiyle oluşan bu değişime ait bazı örnekler şu şekildedir:

• Müslüman Türk milleti fethettikleri topraklarda yaşayan halka karşı hoşgörülü davranmışlar, dinî inançları farklı olsa bile onları himaye etmişlerdir.

• Başta dinî yapılar olmak üzere inşa ettikleri mimari eserleri Kur'an ayetleriyle süslemişlerdir.

• Türkler'in Kur'an'a olan hürmetleri vesilesiyle Müslüman Türk toplumunda hat ve tezhip sanatları ortaya çıkıp gelişmiş, atalarımız bu sanat dallarında çok başarılı eserler ortaya koyarak İslam dünyasında şöhret bulmuşlardır.

"Kur'an Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı."

• Kur'an'ın kültürümüz üzerindeki etkisi günümüzde de devam etmektedir. Yeni doğan bebeğe isim verilirken, düğünlerde, sünnet törenlerinde, mevlitlerde ve cenaze törenlerinde Kur'an okunur.

6. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir.