Kâfirun Suresi ve Anlamı

Kur'an-ı Kerim'in 109. suresidir. Mâûn sûresinden sonra, Fîl sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Sûre adını ilk âyetinde geçen ve "inkârcılar" anlamına gelen kâfirûn kelimesinden almıştır. Sûrede Hz. Peygamber’in Allah'a ortak koşma (şirk) konusunda inkarcılarla kesinlikle birleşemeyeceği açık ve net bir üslûpla ifade edilmekte, inancın şirkten uzak tutulması hedeflenmektedir.

Bismillahirrahmanirrahim
Kul yâ eyyühel kâfirun. Lâ a'büdü mâ ta'büdün. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm diynüküm veliyedîn.

"De ki: Ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır."