Din Kültürü 5. sınıf 1. Ünite Test-3

Allah İnancı Test-3. Kazanım 5.1.3.

1. (I)Allah (c.c.) her şeyi işitir, bilir ve görür. (II)Bu özellikler insanda da bulunmaktadır. (III)Ancak insanın görmesi, işitmesi ve bilmesi sınırsızdır. (IV) İnsan her şeyi görüp işitemez.
Yukarıda verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV2. Yüce Allah'ın herhangi bir vasıta olmaksızın her şeyi işittiğini ifade eden sıfatının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Basar (Basîr)
b) Semi
c) Kudret
d) Tekvin3. Yüce Allah'ın herhangi bir vasıta olmaksızın her şeyi gördüğünü ifade eden sıfatının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Basar (Basîr)
b) Semi
c) İlim
d) Hayat4. Yüce Allah'ın her şeyi bildiğini ifade eden sıfatının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Vücud
b) Kıdem
c) Semi
d) İlim5. Yüce Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ifade eden sıfatının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İlim
b) Hayat
c) Kudret
d) İrade6. Aşağıdaki ayetlerden hangisi, Yüce Allah'ın ilim sıfatıyla eşleştirilebilir?
a) "... Şüphesiz Allah her şeyi işitendir... (Nisa suresi, 58. ayet)
b) "... O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez... (En'am suresi, 59. ayet)
c) "... Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür." (Bakara suresi, 96. ayet)
d) "Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Allah’ın her şeye gücü yeter." (Âl-i İmran suresi, 189. ayet)DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı