Din Kültürü 5. sınıf 1. Ünite Test-4

Allah İle İrtibat: Dua
Kazanım 5.1.6.

1. Dua ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İnsanın Allah ile iletişim kurmasıdır.
b) Allah'tan yardım dilemektir.
c) Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükretmektir.
d) Toplumsal itibarımızı artırmaktır.2. Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir."
b) "Dua ibadetin özüdür."
c) "Dua ibadettir."
d) "Allah katında duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur."3. Aşağıdakilerden hangisi "Niçin dua etmeliyiz?" sorusuna verilecek bir cevap olamaz?
a) Allah'a sığınarak moral kazanmak, üzüntülerimizi gidermek için
b) Yakınlarımızın, ülkemizin, insanlığın iyiliği için
c) Toplumsal huzurun kaybolması için
d) Hastalıklardan, belalardan, kazalardan, tehlikelerden korunmak için4.
Yattım Allah kaldır beni
Nur içine daldır beni
Can bedenden çıkmadıkça
İmanla uyandır beni
Kültürümüzde yer alan dua örneklerinden biri olan bu şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
a) Yemek duası
b) Yatma duası
c) Yolculuk duası
d) Cenaze duası5. Peygamberimizin aşağıda yer alan hadislerinden hangisi duaya örnek gösterilebilir?
a) Temizlik imandan gelir.
b) Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emniyette olduğu kişidir.
c) Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet.
d) Danışan asla pişman olmaz.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı