Din Kültürü 5. Sınıf 1. Ünite Test-5

Hz. İbrahim’in (a.s.) Hayatı
Kazanım 5.1.7.

1. Kur'an'da hayatıyla ilgili bilgi verilen bir peygamberdir. Yaşadığı toplumda yaygın olan "putlara tapma" inancını asla benimsememiş, halkını her zaman doğru yola ve Allah'ı inanmaya çağırmıştır. Hatta bu yüzden ülkesinin kralı tarafından cezalandırılmış, ateşe atılmış, ancak Allah'ın bir mucizesi gereği ateş onu yakmamıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. İbrahim (a.s.)
b) Hz. İsa (a.s.)
c) Hz. Musa (a.s.)
d) Hz. Nuh (a.s.)2. Hz. İbrahim Peygamber'in yaşadığı yer, ülkemizde hangi bölgedir?
a) Antalya çevresi
b) Karadeniz bölgesi
c) İstanbul
d) Urfa-Harran çevresi3. Aşağıdakilerden hangisi "Hz. İbrahim putlara niçin inanmıyordu?" sorusunun cevabı olamaz?
a) Putların taştan ve tahtadan yapılması
b) Putların kendilerine yapılan isteklere karşılık verememesi
c) Putların cansız ve elinden hiçbir şey gelmeyen nesneler olması
d) Putların, Hz. İbrahim'in istediği şekilde yapılmaması4. Putlara tapmadığı için Nemrut tarafından cezalandırılan Hz. İbrahim Peygamber'i bu cezadan kurtaran büyük mucize aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşe atılması ve rüzgarın onu uçurarak yanmaktan kurtulması
b) Denize atılması ve balıkların onu kurtarması
c) Ateşe atılması ve ateşin gül bahçesine dönüşerek onu yakmaması
d) Kılıç ve okla öldürülmek istenmesi sonucu meleklerin onu koruması5. Hz. İbrahim bir keresinde halkın şehir dışında eğlence yaptığı bir zamanda tapınağa girip bütün putları baltayla parçaladı. Yalnız büyük puta dokunmadı ve baltayı onun boynuna asarak oradan uzaklaştı. İnsanlar eğlenceden döndükleri zaman putların parçalanmış olduğunu gördüler. "Bunu ancak İbrahim yapmıştır" diye düşündüler. Çünkü Hz. İbrahim kendileriyle eğlenceye gelmemişti ve aynı zamanda o, putlara inanmayan biriydi. Hz. İbrahim'i çağırdılar ve putları kimin kırdığını sordular. Hz. İbrahim "...Bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa onlara sorun bakalım..."(Enbiya suresi, 63. ayet) dedi. İnsanlar bir süre şüphe ve tereddüt içinde düşündüler. Hz. İbrahim onları Allah'a inanmaya çağırdı.
Paragrafta anlatılan olay doğrultusunda Hz. İbrahim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Büyük putun gücünü halkına göstermek istemiştir.
b) Halkını bir olan Allah'a inanmaya çağırmıştır.
c) Putların ilah olamayacaklarını halkına göstermek istemiştir.
d) Putlara tapmanın yanlış bir inanç olduğunu anlatmak istemiştir.6. "Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. ‘İşte Rabb’im!’ dedi. Yıldız batınca da ‘Ben öyle batanları sevmem.’ dedi. Ay’ı doğarken görünce de ‘İşte Rabb’im!’ dedi. Ay da batınca ‘Ant olsun ki Rabb’im bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum.’ dedi. Güneş’i doğarken görünce de ‘İşte benim Rabb’im! Bu daha büyük.’ dedi. O da batınca (kavmine dönüp), ‘Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.’ dedi. ‘Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim." (En’âm suresi, 76-79. ayetler)
Paragrafta verilen ayetlerden Hz. İbrahim ile ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
a) Gök cisimlerinin tanrı olamayacağını anlamıştır.
b) Sadece aklı kullanarak Allah'ı bulamayacağını anlamıştır.
c) Aklını kullanarak Allah'ın varlığı ve birliği bilgisine ulaşmıştır.
d) Allah'a ortak koşanlardan olmadığını belirtmiştir.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı