Din Kültürü 5. Sınıf 1. Ünite Test-6

İhlas Suresi ve Anlamı
Kazanım 5.1.8.

1. İhlas suresinde yer alan "Allâhüssamed" ayetinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) De ki: O, Allah'tır, bir tektir.
b) O, doğurmamış ve doğmamıştır.
c) Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.
d) Her şey O'na muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.2. "Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. ............... Ve lem yekün lehû küfüven ehad."
İhlas suresinde boş bırakılan yer, aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doldurulursa sure doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Ve lem yûled
b) Lem yelid ve yekün
c) Lem yelid ve lem yûled
d) Fesalli li rabbike venhar3. Aşağıdakilerden hangisi "ihlas" kavramının anlamlarından değildir?
a) İçtenlik
b) Gösteriş
c) Samimi bağlılık
d) Doğruluk4. İhlas suresiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an-ı Kerim'in son suresidir.
b) Mekke döneminde indirilmiş olup dört ayetten oluşur.
c) Bu surede tevhit inancının esasları vurgulanır.
d) Kur'an'ın en kısa surelerinden biridir.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı