Din Kültürü 5. Sınıf 2. Ünite Test-5

Rabbena Duaları Test
Kazanım 5.2.5.

1. Rabbena duaları namazın hangi bölümünde okunur?
a) Ayakta ellerimiz bağlıyken
b) Son oturuş bölümünde, selam vermeden önce
c) Rükuya gittiğimiz zaman
d) Başlama tekbiri alırken2.
I. Ve fil ahireti haseneten
II. Ve kına azâbennar
III. Rabbena âtina fiddünya haseneten
Yukarıda karışık olarak verilen birinci Rabbena duasının doğru sıralaması şıklardan hangisinde verilmiştir?
a) I-II-III
b) III-II-I
c) II-I-III
D) III-I-II3. Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve ............... yevme yekûmü'l hisâb.
Yukarıda verilen ikinci Rabbena duasında boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) lil-Mü'minîne
b) fiddünya haseneten
c) ve fil ahireti
d) veleddâllin4. Rabbena duaları Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Rabbena Âtina duası ............... suresinin 201. ayetinde geçer. Rabbenağfirli duası ise ............... suresinin 41. ayetidir.
Cümlelerde yer alan boşlukların doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?
a) Fatiha - İhlas
b) Yasin - Kureyş
c) Bakara - İbrahim
d) Bakara - MaideDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı