Din Kültürü 6. Sınıf 2. Ünite Test-8

Bayram – Cenaze – Teravih Namazları
Kazanım 6.2.3.

1. Bayram namazı kılmanın dinî hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Farz
b) Sünnet
c) Vacib
d) Müstehab2. Bayram namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bayram namazı tek başına da kılınabilir.
b) Bayram namazı kılmak vacibtir.
c) Bayram namazı cemaatle kılınır.
d) Bayram namazı yılda iki defa kılınır.3. Bir grup müslüman yerine getirince diğerlerinden yükümlülüğün kalktığı ibadetlere farz-ı kifaye denir.
Aşağıdaki namazlardan hangisi farz-ı kifayeye örnektir?
a) Cuma namazı
b) Cenaze namazı
c) Teravih namazı
d) Öğle namazı4. (I)Teravih namazı Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınır. (II)Teravih namazını kılmak farzdır. (III)Teravih namazı tek başına veya cemaatle kılınır. (IV)Cemaatle kılmak daha sevaptır.
Teravih namazı ile ilgili yukarıdaki metinde verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV5. "Sübhaneke" duasının "ve celle senaüke" kısmıyla birlikte okunduğu namaz aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sabah namazı
b) Cuma namazı
c) Teravih namazı
d) Cenaze namazı6. Teravih namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Teravih namazı Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınır.
b) Teravih namazı tek başına veya cemaatle kılınır. Cemaatle kılmak daha sevaptır.
c) Teravih namazı Vitir namazından sonra kılınır.
d) Teravih namazında her selamdan sonra topluca Peygamberimize salâvat okunur.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı