Din Kültürü 6. Sınıf 2. Ünite Test-9

Hz. Zekeriya’nın (a.s.) Hayatı
Kazanım 6.2.4.

1. Hz. Zekeriya (a.s.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.
b) Soyu Hz. Davud'a (a.s.), oradan da Hz. İbrahim'e (a.s.) dayanır.
c) Kudüs ve çevresinde yaşayan insanlara Allah'ın emirlerini bildirmiştir.
d) Yeryüzünde yaşayan ilk insan ve ilk peygamberdir.2. Beytül Makdis hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mescid-i Aksa'nın diğer adıdır.
b) Müslümanlar önceleri bir süre buraya yönelerek namaz kılmışlardır.
c) Mekke şehrinde yer almaktadır.
d) Hz. Zekeriya (a.s.) burada hizmet etmiştir.3. Hz. Zekeriya'nın (a.s.) Allah tarafından kendisine müjdelenen ve daha önce adının kimseye verilmediği belirtilen oğlunun adı nedir?
a) Yahya (a.s.)
b) İsa (a.s.)
c) Yunus (a.s.)
d) Eyüp (a.s.)4. Hz. Zekeriya Kudüs'te yer alan Beytül Makdis'de onun eğitimi ile ilgilendi. Peygamber Efendimiz de bir hadisinde onun için "kendi döneminin en hayırlı kadını" ifadesini kullandı. İffetiyle ve Allah'a olan bağlılığıyla tüm inananlara örnek olan bu mübarek insanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Hatice
b) Hz. Meryem
c) Hz. Hacer
d) Hz. AyşeDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı