Din Kültürü 6. Sınıf 2. Ünite Test-10

Fil Suresi ve Anlamı
Kazanım 6.2.5.

1. Fil suresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mekke'de indirilmiş olup 5 ayetten oluşur.
b) Bu surede Fil Olayı anlatılır.
c) Namazda okunabilecek kısa namaz surelerinden biridir.
d) Kur'an'ın son suresidir.2. Yemen Valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak istemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kâbe'nin çok eskimesi ve artık kullanılamaz hâle gelmesi
b) Kâbe'yi başka bir şehre taşımak istemesi
c) Ülkesinde yaptırdığı büyük kilisenin Kâbe yüzünden ilgi görmemesi
d) Kâbe'nin şeklini beğenmemesi3.
I. Elem tera keyfe feale Rabbüke bi ashâbil fil.
II. Ve ersele aleyhim tayran ebâbil.
III. Elem yec'al keydehüm fî tadlil.
IV. Fe cealehüm keasfin me'kûl.
V. Termîhim bihicaretin min siccil.
Yukarıda karışık olarak yazılan Fil suresinin ayetlerinin doğru sıralaması, aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) I-III-II-V-IV
b) I-II-III-V-IV
c) III-I-IV-V-II
d) I-IV-V-II-III4. "Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi."
Yukarıda Türkçe anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fatiha suresi
b) Fil suresi
c) Vakıa suresi
d) Kâfirun suresiDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı