Din, Birey ve Toplum

• Yapılan arkeolojik çalışmalar ve dinler tarihi araştırmaları, dinin insanlık tarihi boyunca var olan evrensel bir kurum olduğunu ortaya koyar. Yüce Allah, ilk insandan itibaren insanlara ilahi kitaplar ve peygamberler göndermiştir. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem'dir.

• İslam dini Allah'ın insanlara gönderdiği son ilahi dindir. İslam dini evrensel olduğu için bütün insanlara hitap eder.

• İslam dininin temel amacı hem bireyin hem de toplumun mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşaması, en önemlisi de insanın bu dünyadan ahiret alemine imanlı bir şekilde göç ederek cenneti kazanmasıdır.

• İslam dininde yer alan temel inanç, ibadet ve ahlak esasları bireysel ve toplumsal yönden mükemmele ulaşmamıza yöneliktir. Bunun için en önemli rehberimiz Kur'an-ı Kerim ve onu bize açıklayan hadislerdir.

"...Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah’a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik." (Nahl suresi, 89. ayet)

İnanç Esasları: İslam inancının temelini tevhid inancı oluşturur. Tevhid; Allah'ın varlığı ve birliği inancı demektir.

"De ki: O Allah'tır, bir tektir. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O'ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir." (İhlas suresi, 1-4. ayetler)

İslam dininin temel inanç esasları (imanın şartları);
› Allah'ın var ve bir olduğuna inanmak
› Meleklere inanmak
› Kitaplara inanmak
› Peygamberlere inanmak
› Kadere inanmak
› Ahiret gününe inanmak

İmanın şartlarına gönülden inanan bir müslüman, Allah'ın her an kendisini görüp gözettiğinin farkında olarak hareket eder. Allah'ın seçkin kulları olan peygamberlerin hayatlarını kendisine örnek almaya çalışır. Bir gün ahiret hayatında Allah'ın karşısına çıkıp dünyada yaptıklarının hesabını vereceği bilinciyle iyi davranışlar yapmaya yönelir.

İbadetler: İbadet, Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yapılan her güzel iş ve davranışa verilen isimdir. Başlıca ibadetler olan namaz, oruç, zekat ve hac Kur'an'da farz (yapılması zorunlu) ibadetler olarak bildirilmiştir. Bunların yanında Kur'an okumak, nafile namaz kılmak, çalışmak, vatana, millete, dine, insanlığa faydalı bilim öğrenmek, hayırseverlik, yardımseverlik vb. birçok güzel davranış ibadet kapsamına girer.

"Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." (Zâriyat suresi, 56. ayet)

İbadetlerin bireysel ve toplumsal birçok faydaları vardır. İbadet insanın iç huzurunu güçlendirir.
› İnsan sıkıntılı zamanlarında dua, Kur'an okuma, namaz vb ibadetlerle Rabb'ine yönelir, O'na sığınır, O'ndan yardım ister. Böylece sıkıntılarını hafifletir. İnsanın işlediği hatalardan dolayı tövbe etmesi, onun ümitlerini canlı tutar ve böylece güven duygusu oluşur.
› Namaz insanı Allah'a yaklaştırır. Onu disipline eder, temizliğe alıştırır, planlı ve programlı olmayı, zamanı iyi kullanmayı öğretir.
› Oruç insana sabretmeyi ve muhtaçların halini anlamayı öğretir. Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirir. Nimetlerin değerini anlamamızı sağlar.
› Zekat toplumdaki ekonomik dengeyi sağlar. Fakirler ve zenginler arasında sevgi köprüleri kurar.
› Hac toplumda kardeşlik, birliktelik duygularını güçlendirir.

Ahlak İlkeleri: Ahlak kelimesinin sözlük anlamı karakter, huy, yaratılış demektir. Terim olarak ise güzel davranışlar, güzel huylar, toplumun fertlerinin uymak zorunda oldukları kurallar demektir. Dinimizde güzel ahlaklı olmaya büyük önem verilir. Peygamber Efendimizin gönderiliş amaçlarından biri de güzel ahlakı yaygınlaştırmaktır. Nitekim Peygamberimiz "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." buyurmuştur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de insanları güzel davranışlar yapmaya yönlendiren birçok ayet-i kerime vardır. Dinimizin emirlerine uyan kişi kendine çeki düzen verir ve hem inanç, hem ibadet, hem de ahlak konusunda İslam'ın ilkelerini yaşamak için elinden gelen gayreti gösterir. Böylece toplumsal hayatta barış, huzur ve güven ortamı oluşur.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." (A'raf suresi, 199. ayet)

"İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir..." (Bakara suresi, 177. ayet)

8. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir.