Din Kültürü 5. Sınıf 3. Ünite Test-3

İletişim ve Konuşma Adabı Test. Kazanım 5.3.3.

Okuma Metni: İnsanlarla iletişimimizde dikkat etmemiz gereken hususların başında güzel söz söylemek gelir. Güzel söz söylemek, iyi ahlaklı insanda bulunması gereken en önemli özelliklerden biridir. Güzel sözlü kişiler başkaları tarafından sevilirler. Herkes onların yanında olmaktan, onlarla konuşmaktan mutlu olur. Bizler de arkadaşlık edeceğimiz kişilerin güzel sözlü, tatlı dilli olmasını isteriz. Hiçbirimiz kaba ve kırıcı konuşan, kötü sözler söyleyen kişilerle arkadaşlık etmek istemeyiz. Böyle kişilerle konuşmak içimizi karartır, moralimizi bozar. Bu sebeple de kötü sözlü kişilerden uzak durmaya, onlarla yakın olmamaya özen gösteririz.
1, 2, ve 3. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi metinde verilmek istenen ana mesajdır?
a) Tatlı dilli olmak insanlar arasındaki iletişimi güçlendirir.
b) Kaba insanlarla arkadaş olmak saygınlığımızı artırır.
c) Güzel söz söylemek toplumsal ilişkileri olumsuz etkiler.
d) Duygularımızı karşımızdaki insana aktarmada söz değil niyet önemlidir.2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, metinde verilen mesajı destekler niteliktedir?
a) Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur.
b) Yalnız taş duvar olmaz.
c) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
d) İyi insan sözünün üstüne gelir.3. Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a) Kötü İnsanlardan Uzak Durma Yolları
b) İbadetlerde Temel İlkeler
c) Arkadaşlık ve Dostluk
d) Güzel Söz Söylemenin Önemi4. İnsanlarla iletişim kurarken;
I- Kibar ve nazik olmalıyız.
II- Bize iyilik yapanlara teşekkür etmeliyiz.
III- Yanlışlıkla birini incitirsek özür dilemeliyiz.
ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve III
d) I, II ve III5. "Allah’a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun." Hz. Muhammed s.a.v.
Peygamber Efendimizin bu hadisinde aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?
a) Fakirlere yardım etmenin
b) Güzel söz söylemenin
c) Ahiret hakkında bilgi edinmenin
d) Hacca gitmenin6. İnsanlarla iletişim kurmanın yollarından biri de güzel sözler kullanarak etkili bir konuşma yapmaktır. Konuşma yaparken adap kurallarına dikkat etmemiz gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkili ve düzgün bir konuşmanın özelliklerinden değildir?
a) Bizi dinleyen kişinin bilmediği sözcükler kullanmamak
b) Konuşurken sesimizi çok yükseltmemek
c) Anlattığımız konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler vererek uzun konuşmaya çalışmak
d) Konuşmamızın içerisinde kaba ve kırıcı ifadeler kullanmaktan kaçınmakDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı.