Din Kültürü 5. sınıf 3. Ünite Test-2

Selamlaşma Adabı Test. Kazanım 5.3.2.

1. Selamlaşma adabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Selamlaşma, iki insanın birbirine iyi dileklerini sunmasıdır.
b) Selam vermek barış ortamını pekiştirir.
c) Selamlaşma gizli yapılır.
d) Selam, kelamdan önce gelir.2. "…Evlere girdiğiniz zaman, birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah, düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar." (Nur suresi, 61. ayet)
Bu ayette aşağıdaki ahlaki davranışlardan hangisinin önemine değinilmiştir?
a) Merhamet
b) Selamlaşma
c) Yardımseverlik
d) Dürüstlük3. "Selâmün aleyküm" ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla işlerime başlarım.
b) Allah'ım, yalnız senden yardım isteriz.
c) Allah'ın eşi ve benzeri yoktur.
d) Selam, iyilik, güzellik senin üzerine olsun.4. Peygamber Efendimizin aşağıda verilen hadislerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
a) "Binekte olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az olan çok olana, küçük büyüğe selam verir."
b) "Size, yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız."
c) " Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir."
d) "İnsanların Allah katında en makbul olanları, selama ilk başlayanlardır."5. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında sevginin oluşmasını engelleyen davranışlardan biridir?
a) Hastaları ziyaret etmek
b) Selamlaşmak
c) Mahremiyet ilkelerini ihlal etmek
d) İnsanlara yardım etmek6. Selamlaşma ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi söylenemez?
a) Selam vermek, karşımızdaki insana değer vermek demektir.
b) Selam verdiğimiz zaman iyi dileklerimizi bildirmiş oluruz.
c) Selam vermek nezaket kurallarından biridir.
d) Selam vermek, iletişim kurmanın son yoludur.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı.