Din Kültürü 6. Sınıf 5. Ünite Test-4

Dini Bayramlar, Önemli Günler ve Geceler-2
Kazanım 6.5.2.

1. Peygamber Efendimizin doğduğu gecenin yıl dönümü olarak kutlanan kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Regaip kandili
b) Miraç kandili
c) Mevlit kandili
d) Berat kandili2. Peygamber Efendimiz hicri takvime göre ne zaman doğmuştur?
a) Rebiülevvel ayının 12. gecesinde
b) Rebiülevvel ayının 27. gecesinde
c) Ramazan ayının 27. gecesinde
d) Muharrem ayının 10. gününde3. Hicrî aylardan Recep ayının ilk cuma gecesi kutlanan, ibadet ederek, Kur'an okuyarak ve Allah'a dua ederek idrak edilen kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Regaip Kandili
b) Mirac Kandili
c) Mevlid Kandili
d) Berat Kandili4. Osmanlı Padişahı II. Selim döneminde mübarek gecelerde minarelerde kandiller yakılmaya başlanmıştır. Bu nedenle bu gecelere .......... .......... denilmiştir.
Metinde verilen boşluğu doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Oruç geceleri
b) Dua geceleri
c) Kandil geceleri
d) Sahur vakti5. Mirac Kandili ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ramazan ayının 27. gecesidir.
b) Bu gecede Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, oradan göğe yükseltilmiştir.
c) Beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır.
d) Bu gecede Allah'a çok ibadet ve dua edilmelidir.6. Müslümanların günahlardan kurtulup Allah'ın affını elde etmeyi umdukları ve Şaban ayının 15. gecesine rastlayan kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Miraç Kandili
b) Regaip Kandili
c) Mevlid Kandili
d) Berat Kandili7. Kadir Gecesi’ni önemli kılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimiz bu gecede doğmuştur.
b) Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır.
c) Peygamberimiz bu gece miraca yükselmiştir.
d) Baharın gelişi bu gece başlar.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı