Din Kültürü 6. Sınıf 5. Ünite Test-3

Dini Bayramlar, Önemli Günler ve Geceler-1
Kazanım 6.5.2.

1. Cuma günü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Müslümanların bir araya gelip toplandıkları bir bayram günüdür.
b) Cuma günü "toplamak, bir araya getirmek" anlamlarına gelir.
c) Cuma günü cemaat halinde teravih namazı kılınır.
d) Cuma günü fakirleri sevindirmek çok sevaptır.2. Cuma namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Tek başına kılınan bir namazdır.
b) Cuma namazı kılmak farzdır.
c) Cuma günü öğle vaktinde kılınır.
d) Cuma namazına temiz elbiselerle gidilir.3. Cuma namazında imamın minber denilen yüksekçe bir yere çıkarak cemaate dini konularda bilgi vermesine ne ad verilir?
a) Konferans
b) Hutbe
c) Namaz kıldırma
d) Dua4. Ramazan Bayramı’nda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Bayram namazı kılınır.
b) Büyüklerin elleri öpülür.
c) Bayram namazından sonra kurbanlar kesilir.
d) Uzakta olan sevdiklerimizin telefonla bayramları kutlanır.5. Dini bayramlarımızın ikincisidir. Ramazan Bayramı’ndan iki ay on gün sonra kutlanır ve dört gün sürer. Bu bayramın adı nedir?
a) Hıdırellez
b) Zafer Bayramı
c) Nevruz Bayramı
d) Kurban Bayramı6. Kur'an-ı Kerim Peygamberimize ilk olarak hangi ayda indirilmeye başlanmıştır?
a) Recep ayında
b) Muharrem ayında
c) Ramazan ayında
d) Zilhicce ayında7. (I)Bayramlarda büyüklerimizin ellerini öpüp hayır dualarını almalıyız. (II)Akraba ve komşularımızla bayramlaşmalı, onlara karşı güler yüzlü olmalıyız. (III)Mezarlık ziyareti yaparak bizden dua bekleyen yakınlarımızın ruhları için dua etmeliyiz. (IV)Dargın olanları barıştırmaya çalışmamalı, kimsenin özel hayatına müdahale etmemeliyiz.
Metinde yer alan numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IVDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı