Din Kültürü 5. Sınıf 3. Ünite Test-5

Hz. Lokman'dan (a.s.) Öğütler Test. Kazanım 5.3.5.

1. Hz. Lokman ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kur'an'da Hz. Lokman'a hikmet verildiği belirtilir.
b) Kur'an'ın bir suresine Hz. Lokman'ın adı verilmiştir.
c) Hz. Lokman hekimliği ile de ön plana çıkmıştır.
d) Hz. Lokman İsrailoğulları'nın krallarından biridir.2. Hz Lokman (a.s.) oğluna "Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür." (Lokman suresi, 13. ayet) diyerek öğüt vermiştir. Hz. Lokman bu öğüdüyle oğlunun aşağıdakilerden hangisinden uzak durmasını istemiştir?
a) Allah'a şirk koşmaktan
b) Hırsızlık yapmaktan
c) Dedikodu yapmaktan
d) Devlet yöneticilerine isyan etmekten3. "Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi, güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır. Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bunun için (ey insan), hem bana hem anne babana minnet duymalısın; sonunda dönüş yalnız banadır." (Lokman suresi, 14. ayet)
Bu ayetlerde vurgulanan konu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anne sütünün önemi
b) Anne babaya saygı
c) Aile kavramının toplumdaki yeri
d) Yalandan kaçınma4. "Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüneni sevmez." (Lokman suresi, 18. ayet)
Bu ayeti kendisine ilke edinen bir Müslümanın aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
a) İnsanlara güler yüzlü davranır.
b) Daima kibirli olmaya özen gösterir.
c) Alçak gönüllü bir kişi olur.
d) Başkalarını küçük görmez.5. "Lokman, sevgili oğlum (dedi), yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir, O her şeyden haberdardır." (Lokman suresi, 16. ayet)
Bu ayette vurgulanan ana fikir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yüce Allah gizli ya da açık olarak yaptığımız her davranışı görür.
b) Yüce Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin yaratıcısıdır.
c) Müslüman birine yardım ederken bunu açık bir şekilde yapmalıdır.
d) Yüce Allah var olmak için hiçbir şeye muhtaç değildir.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı.