Din Kültürü 5. sınıf 3. Ünite Test-6

Tahiyyat Duası Test. Kazanım 5.3.6.

1. Tahiyyat duası namazın hangi bölümünde okunur?
a) Ayaktayken
b) Oturuşta
c) Selam verirken
d) Rükûya eğildiğimizde2. Aşağıdakilerden hangisi "tahiyyat" kelimesinin sözlük anlamlarından değildir?
a) Selam vermek
b) Hürmet etmek
c) İkram etmek
d) Kurban kesmek3.
I. Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.
II. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn.
III. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtüh.
IV. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh.
Yukarıda karışık olarak verilen Tahiyyat duasının doğru sıralanışı seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
a) I-II-III-IV
b) II-I-III-IV
c) I-III-II-IV
d) III-II-I-IV4. Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtüh. Esselâmü aleynâ ve ............... Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh.
Tahiyyat duasında boş bırakılan yer, aşağıdaki bölümlerden hangisiyle doldurulursa dua doğru bir şekilde tamamlanmış olur?
a) Muhammedin
b) alâ ibâdillâhis-Sâlihîn
c) nebiyyi vel mürselin
d) alâ resulullah5. (I)Tahiyyat; selam, ikram, ihsan, hürmet ve ibadet anlamlarına gelir. (II)Tahiyyat duası namazlarda secdede iken okunan bir duadır. (III)Bu duada Hz. Peygamber ile Yüce Allah arasındaki konuşma yer alır. (IV)Bu dua kelime-i şehadet ile son bulur.
Tahiyyat duası ile ilgili olarak yukarıdaki metinde yer alan kaç numaralı cümlede yanlışlık yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV6. “Dil, beden ve mal ile yapılan ibadetlerin hepsi Allah içindir. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti, bereketi ve selâmı senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah’ın iyi kullarına da olsun! Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed (s.a.v.), O'nun kulu ve elçisidir.” (Tahiyyat duası)
Metinde verilen Tahiyyat duasının Türkçe anlamında altı çizili bölümü ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kelime-i tevhid
b) İftar duası
c) Rahman ve Rahim
d) Kelime-i şehadetDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı.