Din Kültürü 10. Sınıf 3. Ünite Din ve Hayat Özet

3. ÜNİTE DİN VE HAYAT
• Din ve Aile
• Din, Kültür ve Sanat
• Din ve Çevre
• Din ve Sosyal Değişim
• Din ve Ekonomi
• Din ve Sosyal Adalet
• Âl-i İmran Suresi 103-105. Ayetler
• 3. Ünite Test-1
• 3. Ünite Test-2
• 3. Ünite Test-3
• Ünite Değerlendirme Testi


KAZANIMLAR

1. İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.

2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder. İslam dininin kültürel hayatımızın zenginleşmesindeki katkılarına ve İslam medeniyetinde öne çıkan sanat dallarına kısaca yer verilir.

3. İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir.

4. İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar.

5. İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar.

6. İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.

7. Âl-i İmrân suresi 103-105. ayetlerdeki mesajları değerlendirir.

"Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayınız. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız." (Âl-i İmrân suresi, 103. ayet.)