Din ve Sosyal Değişim

• Sosyal değişim, herhangi bir toplumun dinamik fonksiyonlarından biridir. Toplum bazen ileriye bazen de geriye doğru bir değişim içerisine girer.

• Sosyal değişim, maddi ve manevi dengeler ile fert ve cemiyet menfaatleri denk bir şekilde bir arada tutulduğu takdirde ideal bir şekilde gerçekleşebilir.
www.huseyinarasli.com
• Her türlü aşırılıktan uzak, dengeli toplum olma özelliği hem sosyolojinin ideal toplumlar için ön gördüğü bir gereklilik hem de Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın (c.c.) İslam toplumu için belirttiği bir vasıftır.

• Sosyal değişimler neticesinde toplumun aldığı yeni şekil, İslam’ın temel prensiplerine uygunluk arz ediyorsa tasvip edilir.
www.huseyinarasli.com
• Müspet değişim hususunda peygamberler insanlık için en mükemmel örneklerdir. İnsanları fiilen ve zorlayarak değiştirmeye çalışmayan peygamberler, güzel yaşayışlarıyla toplumlara örnek olmuşlardır.
www.huseyinarasli.com
• Peygamberimiz de toplumda karşılaşılan yeni sorunların çözümünde Kur'an ve sünnetten hareketle  aklın kullanılmasını önermiştir. Örneğin; Muaz b. Cebel’e (r.a) görevi esnasında kendisine bir mesele arz edildiğinde Kur’an ve sünnette bulamadığı hususlarda nasıl hareket edeceğini sorduğunda O, kendi reyiyle içtihat edeceğini söyleyince Peygamberimiz aldığı bu cevaptan memnun olmuştu.

• İçtihat (Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarma) her zaman ve her yerde dinin hayat ile bağlantısını kuran ve pratiğe yansımasını sağlayan faaliyettir.

10. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›