İhsan

Allah'ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan

İhsan (Sözlük Anlamı): İyilik etmek, iyi ve güzel davranmak, bağışlamak.

İhsan (Terim Anlamı): İnsanın daima Allah’ın (c.c.) huzurunda olduğunu bilmesi ve O’nu görüyor gibi yaşamasıdır. Peygamber Efendimiz de ihsanı "... Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen O'nu görmesen de O seni görür." şeklinde tanımlamıştır.
www.huseyinarasli.com
• Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde ihsan kavramı, hem Allah (c.c.) için hem de insanlar için kullanılmaktadır. İhsan kavramı, Allah (c.c.) için kullanıldığında Allah’ın kusursuz yaratıcılığını ve kullarına karşı cömertliğini ifade eder. İnsan için kullanıldığında ise kulun Allah’a karşı hissettiği derin saygı, bağlılık ve itaat ile bunların sonucunda oluşacak iyi davranışları kapsar.

• Allah’ı (c.c.) her an görüyormuş gibi yaşayan kişiler, Kur’an-ı Kerim’de "muhsin" olarak isimlendirilmiş ve onlardan övgüyle bahsedilmiştir.
www.huseyinarasli.com
• İhsan ile hareket eden kişi her an Yüce Allah’ın huzurunda olduğunun bilincinde olarak amellerini samimiyetle yerine getirmeye çalışır. Allah'ın hoşlanmadığı davranışları yapmaz, sözleri söylemez. Gururdan, kibirden uzak durur. Yaptığı işleri en güzel şekilde yapmaya çalışır. Anne babasına karşı son derece saygılı olur.

11. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›