Hidayet

İslam'ın Aydınlık Yolu: Hidayet

Hidayet (Sözlük Anlamı): Güzel bir şekilde yol göstermek.

Hidayet (Terim Anlamı): Allah’ın (c.c.) insanlara akıl, düşünme, öğrenme, hatırlama gibi yetenekler vermesi ve insanların da bunları kullanarak doğru yolu bulmasıdır. Ayrıca Müslüman olmayan bir kimsenin İslam dinine girmesi anlamına gelmektedir.

Dalalet: "Hidayet" kavramının zıt anlamlısıdır. "Doğru yoldan sapma, haktan yüz çevirip batıla yönelme, ilahî buyruklara aykırı davranma" anlamlarına gelmektedir.
www.huseyinarasli.com
• Yüce Allah insana kitap ve peygamber göndermek suretiyle hidayet ve dalalet yollarını açıklamıştır. Kur’an-ı Kerim doğru yolu gösteren, insanlara uymaları gereken esasları ve ilkeleri anlatan hidayet kaynağıdır.

"İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir." (Bakara suresi, 2. ayet)

• Kendisine Allah tarafından akıl ve irade verilen insan, İslam dinine göre hidayete veya dalalete yönelmede serbest bırakılmıştır.

"Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör." (İnsan suresi, 2. ayet)
www.huseyinarasli.com
• Doğru yolda olma veya doğru yoldan sapma, insanın özgür iradesine bırakılmıştır. Allah Teala; nimetine şükredeni, buyruklarını yerine getireni, hata yaptığında tövbe edeni, adaletli ve dürüst olanı, birliğini tanıyıp ihlasla O’na kul olanı hidayete kavuşturur.

• Kişi, hidayete kavuşmak için sebepleri araştırmalı ve onlara sımsıkı sarılmalıdır.

"Ey iman edenler! Allah’tan korkun, O’na yaklaşmaya vesile arayın ve O’nun yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz." (Maide suresi, 35. ayet)

11. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›