İhlas

Allah İçin Samimiyet: İhlas

İhlas (Sözlük Anlamı): Samimiyet, içtenlik.

İhlas (Terim Anlamı): İnsanın bütün söz, davranış, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmesi anlamlarına gelir.

• İhlas, inançta samimi olmak yani kullukta Allah’a (c.c.) hiçbir şeyi ortak koşmamaktır.
www.huseyinarasli.com
• İbadetlerin kabul olmasının ilk şartı, onları Yüce Allah’ın emrettiği şekilde yerine getirmek, ikinci şartı ise ihlas ve samimiyetle yapmaktır.

• Yüce Allah Zümer suresinin 2. ayetinde "...Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah’a ibadet et..." buyurmuştur.

• Hz. Muhammed (s.a.v.), ibadetlerin samimi ve ihlaslı bir şekilde yapılmasının önemini "Şüphesiz ki, Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz lâkin kalplerinize ve amellerinize bakar." hadisiyle belirtmiştir.

• İhlas ve samimiyet olduğu müddetçe sosyal ilişkilerde doğallık ve dürüstlük hâkim olur, insanlar arasında mala ve mevkiye düşkünlük azalır, dünyevi çıkar ve hırslar kişilerin hayatından uzaklaşır. Bu sayede toplumda huzur ve mutluluk hâkim olur.
www.huseyinarasli.com
• İhlasın zıddı ise riyadır. Riya, Allah (c.c.) rızası için yapılması gereken ibadetleri ve güzel davranışları, insanlara gösteriş için yapıp kendini ve ibadetini beğendirme isteği demektir. İbadetlere ve davranışlara riya karıştırmak, yapılan işin Allah (c.c.) katında değersiz hâle gelmesine sebep olur.

11. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›