Takva

Allah'ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva

Takva (Sözlük Anlamı): Bilinçli davranma, uyanık olma, sakınma.

Takva (Terim Anlamı): Yüce Allah’a iman edip dinin emir ve yasaklarına uyarak Allah’a (c.c.) karşı gelmekten sakınmak; dünya ve ahirette insana zarar verecek inanç, söz ve davranışlardan uzak durmak demektir.
www.huseyinarasli.com
• Kur'an'da birçok ayette takva kavramına vurgu yapılır. Bu bağlamda Allah'ın sevdiği kullarının başında takva sahiplerinin (müttakiler) geldiği belirtilir.

"...Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır..." (Hucurat suresi, 13. ayet)

• Âl-i İmran suresinde (134-136. ayetler) takva sahiplerinin her durumda; Allah (c.c.) yolunda harcadıkları, öfkelerine hâkim oldukları, insanları affettikleri, kötü bir davranıştan hemen sonra Allah’tan (c.c.) bağışlanma istedikleri ve yaptıkları hatalarda ısrarcı olmadıkları bildirilmiştir.

• Takva sahibi kişi, günahlardan kaçınır ve büründüğü takva elbisesi ile her türlü kötülükten korunmaya çalışır.
www.huseyinarasli.com
• Elbisenin bedeni kapattığı, koruduğu ve süslediği gibi takva da hem ruhumuzun kötü duygularını örter hem de ruhumuzu süsler.

• Takva kişinin benliğine aşama aşama yerleşir. Takvanın ilk basamağı, insanın küfürden ve şirkten nefsini korumasıyla başlar. İkinci basamağı, haramlardan kaçınıp küçük günahları terk ederek farzları yerine getirmekle gelişir. Üçüncü basamağı ise müminin bütün benliği ile Yüce Allah’a dönmesi, kalbinden Allah’ın (c.c.) dışında her şeyi çıkarması ve her anını ibadet bilinci ile yaşamasıyla meydana gelir.

11. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›