Sırat-ı Müstakim

Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim

Sırat: Yol

Müstakim: Doğru

Sırat-ı Müstakim: Allah’ın (c.c.) gösterdiği dosdoğru yol yani İslam dini.

• Kur’an-ı Kerim’de "sırat-ı müstakim" olarak ifade edilen dosdoğru yol; her türlü aşırılık ve sapıklıktan uzak, adaletli, ölçülü, dengeli bir yol, inanç ve yaşam biçimi şeklinde anlaşılmaktadır.
www.huseyinarasli.com
• Yüce Allah, namazlarda okunan Fâtiha suresinin 6 ve 7. ayetlerinde "Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna" buyurarak kişilere dünya hayatında izleyecekleri dosdoğru yolun kimlerin yolu olduğunu açıkça ifade etmiştir.

• Şûrâ suresi 53. ayette sırat-ı müstakim "Göklerin ve yerin yegâne sahibi olan Allah'ın yolu" olarak bildirilmektedir.
www.huseyinarasli.com
• Peygamber Efendimiz de bir hadisinde "Allah'a inandım de, sonra dosdoğru ol." buyurarak insanları Allah'ın yoluna çağırmaktadır.

• Bizler kıldığımız namazların her rekatında Fâtiha suresini okuyarak Allah’tan (c.c.) bizi sırat-ı müstakime ulaştırmasını dileriz.

11. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›