Allah Yolunda Mücahede: Cihat

Cihat (Sözlük Anlamı): Söz ve fiille bütün kuvvetini harcayarak çalışma, yorulma, aşırı gayret etme.

Cihat (Dini Terim Anlamı): 1) İslam dininin insanlığın huzuru ve güzelliği için koymuş olduğu ilkelere uygun davranmak amacıyla çalışma ve gayret sarf etmek. 2) İnsanın her türlü kötülüğe, nefsine, şeytana karşı verdiği mücadele ile içindeki kötü duygu ve düşünceleri yenme çabası. 3) Allah yolunda savaşmak.
www.huseyinarasli.com
• Allah'a inanmak, güzel davranışlar sergilemek, fitnenin önüne geçerek toplumun huzuruna katkıda bulunmak, İslam'a ve insanlığa faydalı çalışmalar yapmak, vatanını korumak için düşmanla savaşmak cihattır.

• Nefsimizin doymak bilmez arzularına boyun eğmeyerek ruh dünyamızı güzelleştirmek, Allah katında manevi mertebeler elde etmeye çalışmak cihattır.

• Emr-i bil maruf ve nehy-i anil münker (iyiliği emredip kötülükten sakındırmak) cihattır.

• İslam'ın ilkelerini insanlara anlatıp öğretmeye çalışmak cihattır.

• Cihat sadece silahlı mücadele değildir. Ancak Müslümanlar dinlerini, vatanlarını, canlarını düşmana karşı korumak durumunda kalabilirler. O zaman en son çare olarak savaş söz konusu olabilir. Çanakkale Savaşı bunun örneklerindendir.

• Cihadın bir çeşidi olan ancak zorunlu durumlarda başvurulan savaş, Kur'an'da kıtal-mukatele kelimesiyle ifade edilir.
www.huseyinarasli.com
• İslam'ın Mekke dönemindeki cihat, müşriklerin yaptıklarına sabırla karşı koymak olurken Medine döneminde cihat silahlı mücadele şeklinde olmuştur. Peygamber Efendimiz "Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihat edin." buyurarak cihadın ne şekilde yapılacağını Müslümanlara bildirmiştir.

• Cihat bazı durumlarda farz-ı kifayedir. Örneğin bir savaşta ordu yeterli gelirse diğer fertler için savaşma görevi farz-ı kifayedir. Ancak ordu yetersiz kalırsa bütün milletin dinini, vatanını, namusunu kurtarmak için savaşması farz-ı ayndır.

• Allah (c.c.) yolunda veya O’nun korunmasını emrettiği kutsal değerler olan din, vatan, namus, mal ve can güvenliği için mücadele ederken hayatını feda etmeye şehadet denir. Allah’ın (c.c.) dininin tüm insanlığa ulaştırılması esnasında ölen veya öldürülen kişiye de şehit denir.

"Allah yolunda öldürülenler için ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz." Bakara suresi, 154. ayet)

11. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›