Din Kültürü 11. Sınıf 3. Ünite Kur'an'dan Bazı Kavramlar Özet

Bu ünitede; "İslam'ın Aydınlık Yolu: Hidayet", "Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan", "Allah İçin Samimiyet: İhlas", "Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva", "Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim", "Allah Yolunda Mücahede: Cihat", ", "İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel" konularına yer verilmiştir.

3. ÜNİTE KUR'AN'DAN BAZI KAVRAMLAR
• İslam'ın Aydınlık Yolu: Hidayet
• Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan
• Allah İçin Samimiyet: İhlas
• Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva
• Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim
• Allah Yolunda Mücahede: Cihat
• İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel


KAZANIMLAR

1. Cihat kavramı; anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ve Mekkî ve Medenî ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir. Bu kapsamda ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker, kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir.

2. Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder.

3. Hidayet, ihsan, ihlas, takva, sırat-ı müstakim ve salih amel kavramlarına değinilir.
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.