Din Kültürü 11. Sınıf 3. Ünite Kur'an'dan Bazı Kavramlar Özet

3. ÜNİTE KUR'AN'DAN BAZI KAVRAMLAR
• İslam'ın Aydınlık Yolu: Hidayet
• Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan
• Allah İçin Samimiyet: İhlas
• Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva
• Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim
• Allah Yolunda Mücahede: Cihat
• İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel
• Kehf Suresi 107-110. Ayetler
• 3. Ünite Test-1
• 3. Ünite Test-2
• 3. Ünite Test-3
• Ünite Değerlendirme Testi


Bu ünitede; "İslam'ın Aydınlık Yolu: Hidayet", "Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan", "Allah İçin Samimiyet: İhlas", "Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva", "Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim", "Allah Yolunda Mücahede: Cihat", ", "İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel" konularına yer verilmiştir.


KAZANIMLAR

1. Cihat kavramı; anlam genişliği göz önünde bulundurularak salt savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ve Mekkî ve Medenî ayetlerin bu kavrama yüklediği anlamlar bağlamında ele alınır. Cihadın bir ibadet olarak farzı ayın ve farz-ı kifaye olduğu durumlara değinilir. Bu kapsamda ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker, kıtal/mukatele ve şehadet kavramlarına yer verilir.

2. Kur’an’ı Kerim’de geçen kavramları tanımanın İslam’ı doğru anlamadaki önemini fark eder.

3. Hidayet, ihsan, ihlas, takva, sırat-ı müstakim ve salih amel kavramlarına değinilir.

Hadis-i Şerif: "Allah’ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et." (Hz. Muhammed s.a.v.)