Kehf Suresi 107-110. Ayetler

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 11. sınıf 3. ünite 8. kazanım "Kur'an'dan Mesajlar, Kehf Suresi, 107-110. Ayetler"

107. "İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler (salih amel) yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır." (Kehf suresi, 107. ayet)

108. "Orada ebedî kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler." (Kehf suresi, 108. ayet)

109. "De ki: Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilâve etseydik dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi." (Kehf suresi, 109. ayet)

110. "De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana, ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve ahirete yararlı iş (salih amel) yapsın ve Rabbine kullukta hiçbir şeyi ortak koşmasın." (Kehf suresi, 110. ayet)

• Kehf suresinin 107. ayetinde Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya gayret edip amellerini O’nun emirleri doğrultusunda ve rızasına uygun biçimde gerçekleştirmeye çalışanların Firdevs cennetlerine yerleştirilecekleri ve orada ebedi kalacakları bildirilmektedir. Ayette geçen Firdevs cenneti "bahçelerin en iyisi, ortası, en güzel yeri, üzüm bağı, ağaçları sık ve çeşitli olan veya etrafı çevrili olan bahçe" anlamına gelmektedir.
www.huseyinarasli.com
• Kehf suresinin 109. ayetinde "Rabbimin sözleri" ifadesinde maksat, O’nun (c.c.) ilim ve hikmetidir. Yüce Allah’ın ilim ve hikmeti sonsuz ve sınırsızdır.

• Kehf suresinin 110. ayetinde Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönüne dikkat çekilmekle birlikte onun Allah’tan vahiy aldığı da belirtilmiştir. Ona vahyedilenlerden biri de bütün insanların ilahının bir tek ilah olduğu gerçeğidir. İslam’a göre en büyük günah, Yüce Allah’a ortak koşmaktır. Yani Allah ile birlikte başka varlıkların da ilah olduklarını kabullenmek ve onlara kulluk etmektir.

11. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›