Âl-i İmran Suresi 103-105. Ayetler

Din kültürü ve ahlak bilgisi 10. sınıf 3. ünite 7. kazanım "Kur'an'dan Mesajlar: Bakara Suresi, 177. Ayet".

"Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayınız. Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız." (Âl-i İmrân suresi, 103. ayet.)

• Tefsir âlimlerine göre "Allah’ın ipi" ifadesinden maksat, Kur’an ve İslam’dır.

• "Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışmak" İslam dinine inanmayı, onu kabul etmeyi ve gereklerini yerine getirmeyi ifade eder.

• "...O’nun (Allah’ın) nimeti sayesinde kardeş oldunuz..." ayeti, İslam’ın insanlar arasında birlik ve beraberliği sağlama konusunda ne derece kaynaştırıcı önemli bir unsur olduğunu, hatta din kardeşliğinin, dolayısıyla inanç ve dava birliğinin soy kardeşliğinden daha kuvvetli olduğunu gösterir.

• Kur’an insanlar arasında düşünce ayrılıklarının bulunmasını, insanın yaratılış hikmetine ve özelliklerine bağlar.

• Ancak İslam, düşünce ayrılığının düşmanlığa dönüşmesini ve insanların kamplara ayrışmasını müsamaha ile karşılamaz.

10. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›