Din ve Aile

• İslam, aile kurumu üzerinde hassasiyetle durmuştur. Kur’an’da pek çok ayette bu konuya yer verilmiştir. Peygamberimiz de ailenin kurulması ve korunması konusunda tavsiyelerde bulunmuştur.

"Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir..." (Rum suresi, 21. ayet)

• Aile, insanlık tarihiyle yaşıt bir kurumdur. Kur’an’a göre ilk insan yalnız bırakılmamış, Hz. Adem’in (a.s) yanı sıra eşi de yaratılmıştır. "Ey Adem! Sen ve eşin (zevcin) cennette kalın..." (A'raf suresi, 19. ayet) buyuran Allah (c.c.) böylece, Hz. Adem’in (a.s) eşiyle beraber bir aile oluşturduğuna da işaret etmektedir.
www.huseyinarasli.com
• Bir toplum sağlıklı ve sağlam yapılı ailelerden oluştuğu takdirde huzurlu olur.

• "... Onlar (hanımlarınız) sizin için birer elbise gibidir, siz de onlar için birer elbise gibisinizdir..." (Bakara suresi, 187) mealindeki ayet, aile ilişkisi içinde gerçekleşen sıcaklık, güven, huzur ve koruma fonksiyonlarına işaret ederek aileyi hem tasvir hem de teşvik etmiştir.

• Kur’an-ı Kerim, evlenmeyi tavsiye eder. "Sizden bekâr olanları, durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir." (Nur suresi, 32. ayet)
www.huseyinarasli.com
• Diğer yandan hem Kur'an'da hem de hadislerde evlilik dışı ilişkiler yasaklanmıştır. "Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur." (İsra suresi, 32. ayet)

• İslam dini boşanmayı tamamen yasaklamamakla beraber maddi ve manevi yaptırımlara bağlayarak güç hâle getirmiştir.

"Yüce Allah’a en sevimsiz helal, boşanmadır." Hz. Muhammed (s.a.v.)

• Ailede bireyler birbirlerine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalı, özellikle eşler birbirlerine karşı iyi davranmalıdır.
www.huseyinarasli.com
• Aile içi iletişim güçlü ve sağlıklı olmalıdır. Bu bağlamda aile bireyleri birbirlerine güzel söz ve davranışlarda bulunmalı, birbirlerine saygılı olmalıdır.

• Anne ve babalar çocuklarını ahlaki, insani ve dinî değerlerle donatmalı, onları sosyal hayata hazırlamalıdırlar.

"Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha üstün bir miras bırakmamıştır." Hz. Muhammed (s.a.v.)

10. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›