Din ve Ekonomi

• Ekonomik hakların korunmasına İslam dininde büyük önem verilmiştir. Bunlar arasında mülk edinme, çalışma, emeğinin karşılığını alma, miras gibi haklar vardır.

• Dinimiz çalışmayı ve üretmeyi teşvik etmiştir. "Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir." (Hz. Muhammed s.a.v.)

• İslam dini, yapılan işlerin meşru olması şartıyla ticaretten sağlanan kazancı helal kılmış, hatta alışveriş yapılmasını teşvik etmiştir. Bireyler meşru yollardan kazanmak ve zekâtını vermek kaydıyla diledikleri kadar servet sahibi olabilirler. www.huseyinarasli.com

• İslam, haksız kazanca karşıdır. Bu sebeple İslam başkasının malını gasp ve telef etmeyi, aldatmayı, yolsuzluk yapmayı, rüşvet almayı, tefecilik yapmayı ve faizi yasaklamıştır.

• İslam dini, insanların iktisadi güçlerini ellerinde tutup piyasaya sürmemelerini, böylece tekel haline gelmelerini hoş görmemiş, böyle hareket edenleri cehennem azabı ile tehdit etmiştir.
www.huseyinarasli.com
• İslam’da kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanların zaruri ihtiyaçlarının karşılanması teşvik edilmiştir.

"Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. (Bakara suresi, 3. ayet)

10. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›