İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi

• Ahlak kelimesi, Arapça 'hulk' kelimesinin çoğuludur. Hulk; tabiat, mizaç, huy ve karakter gibi anlamlara gelir. Kur’an-ı Kerim’de biri âdet ve gelenek, diğeri de ahlak manasına olmak üzere iki yerde geçmektedir. www.huseyinarasli.com
• Arapçada insanın dış yapısı için 'halk', iç veya manevi yapısı için 'hulk' kelimesi kullanılır. Buna göre ahlak, sözlükte huylar, seciyeler, insanın yapısını belirleyen özellikler gibi anlamlara gelir. Kavram olarak ise insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünüdür.

• Ahlak kurallarının bir kısmı çoğu insan tarafından evrensel doğrular olarak kabul görmüştür. Bazı ahlaki kurallar ise toplumların kendi inanç, gelenek ve anlayışına göre şekillenmiştir. Yalan söylemek, tüm insanlık tarafından kötü davranış olarak kabul edildiği için evrensel ahlaka bir örnektir. www.huseyinarasli.com

• İnsan akıl sahibi, hür ve sosyal bir varlık olduğu için davranışları ahlaki ölçülere göre değerlendirilen bir canlıdır.

• Ahlak, din ve hukuk gibi disiplinler, yaptıkları düzenlemelerle insan hürriyetinin sınırlarını belirlerler. Bu sayede insanların huzur içinde yaşamaları mümkün olur.

• Ahlakın insandaki kaynağı utanma duygusudur. Utanma duygusunu kaybeden insanda güzel ahlaka karşı duyarsızlık baş gösterir.

• İslam ahlakçıları, ahlak ilmini "ruhi tıp ilmi" şeklinde tanımlamışlardır.

10. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›