İslam Ahlakının Kaynakları

• İslam ahlakının kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetidir.

"Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin." (Kalem suresi, 4. ayet)

• Kur'an'ın yaşama geçirilmiş hali Peygamber Efendimizin sözleri ve uygulamalarıdır. Hz. Aişe’ye (r.a) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlakı sorulunca O, "Siz Kur’an okumuyor musunuz? O'nun ahlakı Kur'an'dı." diye cevap vermiştir. www.huseyinarasli.com

"Andolsun ki Resûlullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir." (Ahzab suresi, 21. ayet)

• "İslam ahlakı" terimi, İslamiyet'in sunmuş olduğu hayat tarzını ifade etmek için kullanılır.

• İslam düşüncesine göre insan, ruh ve bedenden oluşmaktadır. İnsan, beden sağlığını koruduğu gibi ruh sağlığını da korumak zorundadır.

10. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›