Din Kültürü 10. Sınıf 4. Ünite Ahlakî Tutum ve Davranışlar Özet

Bu ünitede sırasıyla; "İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi", "İslam Ahlakının Kaynakları", "Ahlak ve Terbiye İlişkisi", "İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar", "Kur’an’dan Mesajlar: Hucurat Suresi 11-12. Ayetler" konularına yer verilmiştir.

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR
• İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi
• İslam Ahlakının Kaynakları
• Ahlak İle Terbiye İlişkisi
• İslam'da Yerilen Bazı Davranışlar
• Tutum ve Davranışlarda Ölçülü Olmak
• Kur’an’dan Mesajlar: Hucurat Suresi 11-12. Ayetler


KAZANIMLAR

1. İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.

2. Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. Duygu yönetimi, düşünce yönetimi, davranış yönetimi, irade yönetimi gibi konular ayet ve hadislerle ilişkilendirilerek ele alınır.

3. İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. Kazanım kapsamında yalan ve iftira, mahremiyetin ihlali (tecessüs), gıybet, haset, suizan, hile ve israf konularına değinilir. Öğrencilerin İslam ahlakında yerilen bazı davranışların, bireysel ve toplumsal zararlarını değerlendirmelerine yönelik etkinliklere yer verilir.

4.Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.

5. Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.