Hucurat Suresi 11-12. Ayetler

Din kültürü ve ahlak bilgisi 10. sınıf 4. ünite 6. kazanım "Kur'an'dan Mesajlar: Hucurat Suresi, 11-12. Ayetler".

"Ey iman edenler! Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler; onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler; kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler; alay edilen kadınlar edenlerden daha hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın, birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fâsıklıkla anılmak ne kötüdür! Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu, işte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü zannın çoğu günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz! Allah’a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul eden ve merhameti sonsuz olandır." (Hucurat suresi, 11-12. ayetler)

• Hucurât suresi Medine Dönemi’nde inmiştir. 18 ayettir.

• İsmini dördüncü ayette geçen "Hucurât" kelimesinden almıştır.

• Surede ağırlıklı olarak toplumsal yaşamda dikkat edilmesi gereken görgü kuralları ve ahlaki değerler üzerinde durulmaktadır.

• Ayrıca müminlerin kardeş olduğu belirtilmiş ve tek asıldan yaratıldıkları için insanlığın birliğine vurgu yapılmıştır.

• Hucurât suresinin 10. ayetinde bütün müminlerin kardeş olduğu ifade edilir.

• Hemen sonrasında gelen 11 ve 12. ayetler kardeşlik bağının zedelenmesini önleyecek tavsiyeler içerir.

• Bu tavsiyeler şunlardır:

1. İnsan ilişkilerinde onur kırıcı yaklaşımlardan uzak durmak.

2. Ne şekilde olursa olsun insanlarla alay etmemek, onları küçümsememek.

3. İnsanların hor görmemek.

4. İnsanların gizli yönlerini araştırmamak.

5. Başkalarının özel hayatını araştırmamak, insanların konuşmalarını dinlememek.

6. İnsanların kusurlarını ortaya dökmemek.

7. Gıybetten kaçınmak.

10. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›