Din Kültürü 10. Sınıf 4. Ünite Önemli Kavramlar

Ahlaki Tutum ve Davranışlar Ünitesi

Ahlak: Ahlak, Arapça 'hulk' kelimesinin çoğuludur. Hulk; tabiat, mizaç, huy ve karakter gibi anlamlara gelir.

Terbiye: Arapça bir kelime olup ıslah etmek, düzene koymak, idare etmek, eğitmek, gözetmek anlamlarına gelir. Yüce Allah’ın isimlerinden olan "Rab" ile ilgilidir.
www.huseyinarasli.com
İftira: Bir kişinin söylemediği sözü söyledi, yapmadığı şeyi yaptı demektir.

Tecessüs: Mahremiyet ihlali, insanların gizli hallerini, ayıplarını ve kusurlarını araştırmak.

Gıybet: Kişinin yüzüne söylediği zaman hoşuna gitmeyecek sözleri arkasından konuşmak, dedikodu.

Haset: Haset, başarılı bir insanı kıskanmak, onu çekememek.

Gıpta Etmek: Başarılı bir insanı kendine örnek almak.

Suizan: Zan, kesin olmayan bilgiye dayalı hüküm vermektir.
www.huseyinarasli.com
Hile: Menfaat (çıkar) sağlamak amacıyla insanları aldatarak yapılan kötü davranış.

İsraf: Tutum ve davranışlarda ölçü dışına çıkmak.