Din Kültürü 8. Sınıf 2. Ünite Önemli Kavramlar

Zekat ve Sadaka Ünitesi

Zekat: Sözlük anlamı; artma, çoğalma, arınma, bereket. Terim anlamı; zengin Müslümanların yılda bir kez malının veya parasının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine vermeleri.

Nisab Miktarı: Bir kişinin bir yıllık gelirinden yeme, içme, barınma, giyinme, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını ve varsa borçlarını karşılayacak miktarı çıkardıktan sonra elinde 81 gram altın (bazı kitaplarda 85 veya 80 olarak geçer) veya buna eş değer mal ya da para kalırsa bu miktara nisab miktarı denir. Bu durumdaki kişi elindeki nisab miktarı malın zekatını vermekle yükümlüdür.

Müellefe-i Kulûb: Kalbleri İslam'a ısındıralacak olan gayr-i müslimler. Bunlara zekat verilebilir.
www.huseyinarasli.com
Sadaka: Bir kişinin kendi isteğiyle ve sadece Allah rızası için yaptığı maddi-manevi her türlü yardım ve iyilik.

Sadaka-i Câriye: Kişiye hem yaşamında, hem de vefatından sonra sevap kazandırmaya devam eden sadaka türüdür. Örneğin; herkesin faydalanabileceği cami, okul, çeşme, hastane vb hayır kurumları yaptırmak, meyvesinden herkesin yiyebileceği ağaç dikmek...
www.huseyinarasli.com
Fıtır Sadakası (Fitre): Ramazan ayında bayramdan önce verilmesi gereken bir sadakadır. Zengin olan her Müslümanın vermesi gerekir.

İnfak: Bir Müslümanın sevdiği mallardan Allah rızası için harcama yapması, ihtiyaç sahiplerine vermesi.

Maun: Yardım.

Hatîbül Enbiya: Peygamberlerin hatibi demektir. Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı ve tesirli hitâb etmesi sebebiyle Hz. Şuayb'a (a.s.) bu ünvan verilmiştir.

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir.