Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Önemli Kavramlar

Din ve Hayat Ünitesi

Din: Sözlükte; Kanun, hesap, hüküm, ceza, itaat gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Allah'ın peygamberleri aracılığıyla akıl sahiplerine gönderdiği ilahi hükümlerdir.

İtikad: İnanç demektir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve kazaya inanmayı ifade eder.

devamını oku ››