Din Kültürü 8. Sınıf 3. Ünite Önemli Kavramlar

Din ve Hayat Ünitesi

Din: Sözlükte; Kanun, hesap, hüküm, ceza, itaat gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Allah'ın peygamberleri aracılığıyla akıl sahiplerine gönderdiği ilahi hükümlerdir.

İtikad: İnanç demektir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kader ve kazaya inanmayı ifade eder.

İbadet: Allah'ın yapılmasını emrettiği ve insana sevap kazandıran davranışlar.
www.huseyinarasli.com
Ahlak: Arapça 'hulk' kelimesinin çoğuludur. Hulk; tabiat, mizaç, huy ve karakter gibi anlamlara gelir.

Muamelat: Sosyal hayatta alım satım, kiralama, anlaşma, kefalet, vasiyet, evlenme, boşanma, miras, suçlar, cezalar gibi konular.

İhsan: Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmek.

Sıla-i Rahim: Akrabayı ziyaret etmek.

Zarûrât-ı Hamse: İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunun sağlanması ve güvenli bir toplumun oluşturulması için gerekli olan beş temel ilke. Bunlar; canın, aklın, malın, neslin ve dinin korunması ilkeleridir.

Mülkiyet: Bireylerin mülk edinme ve bunun üzerinde tasarrufta bulunma hakları.

Asr: Kur'an'ın 103. suresi. Asr sözcüğü zaman, çağ, ikindi vakti anlamlarına gelir.

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir.