Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite Önemli Kavramlar

İslam Düşüncesinde Yorumlar Ünitesi

Din: Allah tarafından vahiy yoluyla peygamberlere gönderilen ilahi kurallar.

Mezhep: Sözlükte "gidilecek yol, görüş, akım" anlamlarına gelir. İslam alimlerinin dini anlama ve yorumlama çalışmaları.

Müctehid: Kur'an ve sünnetten yola çıkarak yeni bir hüküm çıkaran İslam alimi.

İctihad: Kur'an ve sünnetten yeni bir hüküm çıkarma. Kur'an'ı yorumlama.

İtikat: İnanç esasları, inançla ilgili konular.
www.huseyinarasli.com
Fıkıh: İslam dininin sosyal hayata ilişkin hükümlerini inceleyen bilim.

Tasavvuf: Peygamber Efendimizin hayat tarzı. İslam'da manevi ve ahlaki olgunluğa önem verip ona göre yaşamak.

Mutasavvıf: Tasavvufu hayat tarzı olarak benimsemiş olan Müslüman.

Tarikat: Tasavvufi hayat tarzını benimsemiş kişinin takip ettiği yol.

Derviş: Bir şeyhin gözetiminde bir tarikata girip hizmet eden, burada ibadetlerle meşgul olan, ahlaki olgunluğa erişmeye çabalayan ve dünya malına çok ehemmiyet vermeyen tasavvuf yolunun yolcusu olan kişi.

Şeyh: Tasavvufta dervişlere yol gösteren, onlara rehberlik eden, dini ve ahlaki olarak eğitmeye çalışan kişi. Pîr ya da mürşit de denir.
www.huseyinarasli.com
Dergah: Mürşit (şeyh) ve dervişlerin toplanıp ibadet yaptıkları, manevi ve ahlaki eğitim gördükleri yer.

Divan-ı Hikmet: Hoca Ahmed Yesevi'nin "hikmet" adı verilen şiirlerinin toplandığı kitabı.

Sema: Mevlevilik'te ney ve kudüm gibi müzik aletleri eşliğinde yapılan bir dini tören.

Çile: Bin bir günlük bir süre zarfında dergahta insanlara faydalı olmak, dergahı bu süre içerisinde izinsiz terk etmemektir.

Cem: Alevi-Bektaşi ekolünde dede, pir veya mürşit denilen manevi liderler yönetiminde ve belli kurallar çerçevesinde yapılan dini tören.

Cemevi: Cem törenlerinin yapıldığı yer.
www.huseyinarasli.com
Semah: Cem törenine katılanların manevi coşku halinde kendilerinden geçerek ilahi aşkla ayakta dönmeleridir.

Musahiplik (Yol Kardeşliği): İki ailenin birbirlerine ölünceye kadar yol kardeşi olma sözü vermeleridir.

Dua ve Gülbenkler: Alevilikte duaya gülbenk denir. Bu inanç sisteminde insanlar içlerinden geldiği gibi Allah'a yalvarırlar. Cemevlerinde ise dua ve gülbenk dedelerin eşliğinde okunur.


Hızır Orucu: Alevi-Bektaşi kültüründe şubat ayının 13. 14. ve 15. günlerinde tutulan oruç.

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir.