Din Kültürü 7. Sınıf 5. Ünite Önemli Kavramlar

İslam Düşüncesinde Yorumlar Ünitesi

Din: Allah tarafından vahiy yoluyla peygamberlere gönderilen ilahi kurallar.

Mezhep: Sözlükte "gidilecek yol, görüş, akım" anlamlarına gelir. İslam alimlerinin dini anlama ve yorumlama çalışmaları.

Müctehid: Kur'an ve sünnetten yola çıkarak yeni bir hüküm çıkaran İslam alimi.

İctihad: Kur'an ve sünnetten yeni bir hüküm çıkarma. Kur'an'ı yorumlama.

devamını oku ››