Din Kültürü 8. sınıf 5. Ünite Önemli Kavramlar

Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Ünitesi

Vahiy: Peygamberlere Yüce Allah'tan gelen bilgiler.

Sünnet: Peygamber Efendimizin söylediği sözler, yaptığı iş ve davranışlar, başkası yaptığında da uygun görüp onayladığı davranışlardır.

Kavli Sünnet: Peygamberimizin çeşitli vesilelerle söylemiş olduğu mübarek sözlerdir.

Fiili Sünnet: Peygamberimizin bizzat bedeniyle yapıp gösterdiği eylemlerdir.

Takriri Sünnet: Peygamberimizin görüp işittiği bir işi ya da davranışı onaylaması ve kabul etmesidir.
www.huseyinarasli.com
İslam: Sözlükte itaat etmek, boyun eğmek, bir şeye teslim olmak, kurtuluşa ermek anlamlarına gelir. Terim olarak ise Allah'a teslim olup O'na itaat etmek, Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği her şeyi benimsemek ve bunları hayatında uygulamak demektir.

İtikad: İnanç demektir. Yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz vasıtasıyla gönderdiği ilkelerin tamamını kalbimizle doğrulamak, dilimizle bunu söylemek ve bu ilkelerin doğru olduğunu tereddüt etmeden kabul etmektir.

Furkan: Kur'an'ın bir diğer ismi. Kur'an-ı Kerim; hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, helal ile haramı birbirinden ayırdığı ve akılla anlaşılabildiği için Furkan olarak adlandırılır.
www.huseyinarasli.com
Tevhid: Allah'ın var ve bir olduğuna, eşinin ve benzerinin olmadığına inanmaktır.

İbadet: Allah'ın rızasını kazanmak, O'na olan sevgi, saygı ve bağlılığımızı göstermek, kulluk borcumuzu ödemek, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmek amaçlarıyla yapılan her güzel iş ve davranışa ibadet denir. www.huseyinarasli.com

Ahlak: Ahlak iyi ve güzel davranışlar sergilemektir.

Muamelat: Sosyal hayatta alım satım, kiralama, anlaşma, kefalet, vasiyet, evlenme, boşanma, miras, suçlar, cezalar gibi konularda insanların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Kur'an'da sosyal hayatı düzenleyen kuralları içeren pek çok ayet vardır.

Kıssa: Kur'an'da, geçmişte yaşamış milletler, topluluklar, Peygamberler ile ilgili anlatılan ibretlik hikayelere kıssa denir.
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir.