Din Kültürü 5. Sınıf 4. Ünite Test-2

Bir Eş, Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
Kazanım 5.4.2.

1. Peygamber Efendimizin ev işlerinde eşine yardım etmesi, ciddi meselelerde eşine danışması, ailesine karşı saygılı ve anlayışlı olması onun aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile yakından ilgilidir?
a) İyi bir dede olması
b) İyi bir eş olması
c) İyi bir devlet adamı olması
d) İyi bir eğitimci olması2. "Yüce Allah bana Hatice’den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o beni doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuklar ihsan etti." Hz. Muhammed (s.a.v.)
Peygamber Efendimiz bu hadisinde aşağıdaki hususlardan hangisini vurgulamıştır?
a) İnsanların yardım etmediğini
b) Hz. Hatice'nin Kureyşli olduğunu
c) Hz. Hatice'den gördüğü güzel desteği
d) İnsanların çok yalan söylediğini3. Peygamber Efendimiz "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır." buyurarak Müslüman erkekleri ............... çağırmıştır.
Metinde yer alan boşluğu doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) çalışkan olmaya
b) İslam dini için çalışmaya
c) okuyup öğrenmeye
d) ailelerine iyi davranmaya4. Peygamber Efendimizin içinde yaşadığı Cahiliye Dönemi Arap toplumunun kız çocuklarına bakışı nasıldı?
a) Kız çocuklarının eğitim ve öğretimine çok önem verirlerdi.
b) Kız çocuğu sahibi olmayı bir utanç olarak görürlerdi.
c) Kız çocuklarına oldukça merhametli davranırlardı.
d) Kız çocuklarını erkek çocuklarıyla aynı seviyede görürlerdi.5. Hz. Ali, Peygamber Efendimizin yanına gelerek Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma ile evlenmek istediğini söylemişti. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu teklifi cevaplamadan önce kızının fikrini sormuş ve Hz. Fatıma’nın da razı olduğunu görünce bu evliliğe onay vermişti.
Bu olayda Peygamber Efendimizin hangi yönü öne çıkmaktadır?
a) İyi bir baba olması
b) İyi bir dede olması
c) Evliliğe önem vermesi
d) Hz. Ali'yi çok sevmesiDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı