Din Kültürü 5. Sınıf 4. Ünite Test-3

Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
Kazanım 5.4.2.

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunlarına şefkat ve merhametle yaklaşırdı. Onların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenirdi. Torunları dünyaya geldiğinde onlara güzel isimler koymuş, onlar için akika kurbanı kesmiş ve sadaka vermiştir. Büyüdüklerinde onlarla şakalaşmış, oyunlar oynamıştır. Hastalandıklarında onları ziyaret etmiştir.
Paragrafta, Peygamber Efendimizin hangi yönü ile ilgili çıkarım yapılamaz?
a) Merhameti
b) Torun sevgisi
c) Devlet adamlığı
d) Şefkati2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin torunlarından değildir?
a) Abdullah
b) Hasan
c) Hüseyin
d) Ümame3. Hz. Muhammed (s.a.v.) torunu Ümâme ile mescitte vakit geçirirdi. Ümâme kucağında olduğu hâlde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır, secdeye vardığında bırakırdı. Bazen, Hz. Muhammed (s.a.v.) secdeye gidince torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin de gelip sırtına binerlerdi. Peygamberimiz secdeden kalkarken onları yumuşak bir şekilde alıp yere bırakırdı. Secdeye gidince onlar yine sırtına binerlerdi. Bu durum, namaz bitene kadar bu şekilde devam ederdi. Namaz bitince Hz. Muhammed (s.a.v.) onlara hiç kızmadan kucaklar ve dizlerine oturturdu.
Aşağıdakilerden hangisi, paragrafta yer alan bilgilerden çıkarılabilecek bir yargı değildir?
a) Peygamberimiz torunlarıyla vakit geçirmeyi severdi.
b) Peygamberimiz namaz kılarken bile torunlarını incitmezdi.
c) Peygamberimiz torunlarına sevgi ve şefkat gösterirdi.
d) Peygamberimiz en çok torunu Ümame'yi severdi.4. Peygamber Efendimiz torunlarını çok sever, onlarla şakalaşır ve oyunlar oynardı. Aynı zamanda diğer çocuklara da sevgi ve ilgi gösterirdi. Bu konuda din, millet vb. ayırımı da yapmazdı. Sahabe çocuklarından Enes b. Mâlik'in kardeşi Ebu Umeyr’in serçesi öldüğünde Hz. Muhammed (s.a.v) Umeyr’i ziyaret etmiş ve şakalaşarak onu teselli etmiştir. Bir Yahudi çocuğu hastalandığında evine gidip ziyaret etmiş ve onun Müslüman olmasına vesile olmuştur.
Bu metinde verilmek istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimiz Yahudi çocuklarına şefkatle yaklaşırdı.
b) Peygamberimiz bütün çocuklara sevgi ve şefkatle yaklaşırdı.
c) Peygamberimiz torunlarını çok severdi.
d) Peygamberimiz hastaları ziyaret ederdi.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı